OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

İran Kültürü

İRAN KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın İran Kültürü adını taşıyan yapıtı Pinhan Yayınları arasında okura sunuldu.

Yapıtında, Prof. Dr. Nimet Yıldırım dünden bugüne İran kültürünü okura aktarıyor.

 

“İranlı dilciler arasında son yıllarda yapmış oldukları başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Hasan-i Enveri ve Hasan Ahmedi-yi Givi, Farsça dilbilgisine kendilerinden önce u alanda çalışma yapmış olan dilcilerin tecrübelerinden de yararlanarak yeni boyutlar kazandırmışlardır, hem İran okullarının değişik kademelerinde okutulmak üzere hazırladıkları Farsça dilbilgisiyle…” (s.597)

Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın İran Kültürü adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

İran Peygamberi ve Zerdüşt ve Öğretisi, Zerdüşt’ün Kutsal Kitabı Avesta, İran Mitolojisinde Su, Su ile İlgili Kutsallar ve Törenler, İran Kültüründe Ateş, İran Mitolojisi, Ardaviraf ve Ardavirafname, Ardavirafname ve İlahi Komedya, Enderz- Oşnar-i Dana:Bilge Oşar’ın Öğüdü, Rüdeki-yi Semerkandi (ö. 329/940), Firdevsi ve Şehname, İran Dilleri, Fars Öğüt Edebiyatı, Eski İran’da Dinler ve Dinsel İnanışlar-I-II, Fars Edebiyatında Habsiyye ve Şekvaiyye-I-II-III, Sadi-yi Şirazi’nin İdarecilere Bakışı ve Methiye’ye Kazandırdığı Yeni Boyut, Fars Edebiyatında Tasavvuf Konulu Kahramanlık Anlatıları, Kahramanlık Anlatıları,   Efsane ve Mitoloji, Ebubekir Ehaveyn-i Buhari ve Hidayetü’l-Müteallimin, Edibü’l-Memalik-i Ferahani (1277-1335/1860-1917) Ebu’l Kasım-i Lahuti (1266-1336 hş./1887-1957), Özgürlük Şairi Melikuşşuara Bahar (1265-1330 Hş. /1887-1951), Fars Şiirinde Nima Çağının Devreleri, Ahmed-i Şamlu ve Şi’r Sepid (1304-1379 HŞ./1925-2000), Fars Edebiyatında Metafizik  Yolculuklar, Fars Edebiyatı Tarihinde Çocuk Edebiyatının Yeri, Farsça Gramerinin Tarihi Seyri, Gramer Tarihine Genel Bir Bakış, Feridun-i Muşiri ve Şiirir, Furuğ-i Ferruhzad ve Şiiri (1313-1345 hş. / 1934-1966), Farsça/Yeni Farsça, Fars Dini-Ebedi Metinlerde Gökler ve Göklere  Yükselen Kutsallar.

“Dante’nin İlahi Komedya’sını Farsça’ya çeviren Şucauddin-i Şifa, çevirisinin önsözünde şu ifadelere yer verir: Ardavirafname, İlahi Komedya ile şaşırtıcı derecede benzerlikler gösterir. Dante’nin Ardavirafname’den haberinin olup olmadığını konusunda kesin bilgi bulunmasa da onun bu eseri görmemiş olmasını kabul etmemiz şaşırtıcıdır.” (s.149)

Komşumuz İran’ın  kültürünü merak edenlere Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın yapıtını öneriyorum.

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::

İran Kültürü, Prof. Dr. Nimet Yıldırım, I. Basım:Pinhan Yayınları, İstanbul, Ağustos 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016