OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ

 

 

 

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ

Barış Özener’i başta ırk konusu olmak üzere bulaşıcı hastalıklar ve antibiyotik kullanımına kadar uzanan bir alanı içeren kitabı İnsan Çeşitliliği Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“Çiftçilerin bol karbonhidrat içeren tahıllı gıdalarla beslenmesi yüzünden ortaya çıkmış bir hastalık daha vardır: Diş çürükleri. Tüketilen karbonhidratlı besinlerin, ağız içerisinde bakteriler tarafından fermente edilmesi sonucunda ortaya çıkan asit, dişin sert tabakasını eriterek çürümesine neden olur.” (s.s. 206-207)

KONULAR

Birinci bölüm “Irk sınıflandırmalarının tarihçesi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Batı düşüncesinde ırk ve insan çeşitliliği, Carolus Linnaeus ve ilk ırksal sınıflandırma girişimi, Kartografik sınıflandırmadan, hiyeraşik sınıflandırmaya, Monojenizme karşı polijenizm, Karniyolojinin yükselişi, Kan grupları ve biyokimyasal ırk indeksi, Irklar ve zeka, Irk kavramının sorgulanması ve yeni fiziki antropoloji akımı, Günümüzde antropolojinin ırk kavramına yaklaşımı.

İkinci bölüm “Biyolojik çeşitliliğin kökenleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şunlardır: Çeşitlilik yaratan mekanizmalar, Seçilim mekanizmaları:Doğal seçilim ve cinsel seçilim, Modern insanın ortaya çıkışı ve yeryüzüne yayılışı.

Üçüncü bölüm “Türümüze özgü çeşitlilikler ve adaptasyonlar”

Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Adaptasyon, Ekzaptasyon ve adaptif olmayan yan ürünler, Adaptasyon tipleri:Habitasyon, aklimasyon ve esneklik, Termoregülasyon mekanizmaları:Sıcak ve soğuk stresi, İklim ve beden yapısı, Deri renginin evrimi ve deri rengi çeşitliliği, Saç ve göz rengi çeşitliliği, Yüksek rakım adaptasyonu, Büyümenin evrimi ve insan toplumlarında büyüme yapısı farklılıkları.

Dördüncü bölüm “Hastalıklar ve Evrim ” adını taşıyor. Bu bölümdeki konular ise şöyle sıralanıyor:Bulaşıcı hastalıkların evrimi, Evrimleşen bakteriler ve antibiyotik direnci, Kan grupları, doğal seçilim ve hastalıklar, Doğal seçilim iş başında: Orak hücreli anemi ve sıtmaya karşı direnç, Hastalıklara karşı adaptif tepkiler, Laktoz intoloransı, Modern beslenme uyumsuzlukları:Eski genler, yeni çevreler ve kaynakça.

“Tür içi genetik çeşitliliği artırması açısından mutasyonlar her ne kadar önemli olsa da, genlerde ortaya çıkan rastgele değişimlerin çok büyük bir kısmı bireye herhangi bir fayda sağlamadığı gibi, zarar da vermezler.” (s.69)

HANGİ IRK DAHA AKILLI?

Irklar ve zeka adlı bölümde yazar, beyin büyüklüğü ve zeka arasındaki doğru orantıdan söz ediyor. Afrikalıların beyin ağırlığı ve zeka olarak beyaz ırktan geride olduğu durumları aktarıyor.  Zeka ölçümüyle ilgili yapılan çalışmaları da tarihi gelişimi içerisinde veriyor.

“20. yüzyılın ikinci yarısına kadar ırkların zeka farklılıklarının kalıtsal olduğu inancından kimse şüphe duymuyordu.Ancak başta bu testlerin hazırlanış biçimleri ve içerikleri üzerinde çalışan bazı psikologlar ırklara özgü zeka farklılıklarının var olduğu inancından şüphe duymaya başladılar.” (s.47)

Barış Özener’in İnsan Çeşitliliği adlı yapıtı ırk konusunda dünden bugüne yapılan çalışmaları bugüne kadar getiriyor.

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 

İnsan Çeşitliliği, Barış Özener, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Aralık 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016