OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

İMAM ALİ’NİN YAPITLARI

20160331_191243İMAM ALİ’NİN YAPITLARI

İslam Tarihinin çalkantılı dönemlerinden birinin önemli adlarından Hz. Ali’ye ilişkin Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığı’ndan’Nehcü’l – Belaga- İmam Ali’nin Hutbeleri, Vasiyetleri, Emirleri, Mektupları, Hikmet ve Vecizeleri’ adıyla Kapı Yayınları tarafından sunuluyor.

ÇALKANTILI DÖNEMİN ÖNEMLİ ADI

Gölpınarlı’nın yapıtı üç bölümden oluşuyor. Her bölümde Hz. Ali’ye ilişkin önemli bilgiler  yer alıyor. başta Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemine ilişkin tarihi karanlıktan kurtaracak bilgileri paylaşıyor.

“Allah için olsun, bu ümmetin öldürülecek imamı olma. Çünkü bu ümmet içinde bir imam öldürülür ki onun yüzünden kıyamete kadar savaş sürer gider; ümmete, işler şüpheli görünür; aralarında fitne dağılır, çoğalır; artık ümmet ne hakkı görür, ne batılı; ikisini de ayırt edemez olur, o fitneler içinde dalgalanıp durur halk; bocalayıp durur denmiştir.” (Hz. Osman Zamanı’ndan, s. 208)

ÜÇ KISIM VE BÖLÜMLER…

  1. KISIM: Allah-Hazret-i Muhammed Sallaallahu Aleyhi ve Alihi Ve Sellem adını atlıyor. I. Kısım’da yer alan bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor:İmam-İslam ve Kur’an-ı Mecid, Kendileri ve Ehl-i Beyt Aleyhimüsselam, Dünya Ahret, İçtimai-iktisadi hutbeleri,(Ümmet arasında ehil olmadıkları halde hükmetmeye kalkışanlar hakkında), Tarihi hutbeler (ilk üç halife zamanı), Hz. Ömer zamanı, Hz. Osman zamanı, Kendi zamanları hşlafetleri, Cemel Savaşı ve Cemel’den sonra, Sıffinden sonra, Nehrivan’dan önce Nehrivan’dan sonra.

İkinci Kısım, “Mektupları, Emir-Nameleri, Vasiyeti” adını taşıyor. İkinci kısımdaki bölümlerin başlıkları ise şöyle sıralanıyor: Cemel Savaşı’ndan önce ve Cemel Savaşı sırasında, Muaviye’ye mektupları, Savaş sırasındaki hitabeleri, İdari mektupları, Emir-Name ve Ahid-Nameleri.

III. Kısım “Kısa Sözleri, Hikmet ve Vecizeleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki adları şöyle sıralanıyor: Din, iman, mü’min, müslim, Kur’an, ibadet, Hz. Muhammed S.M. kendileri, Ehl-i Beyt A.M, Dünya Ahiret, Akıl-Bilgi, Çeşitli konulara ait vecizeleri, Tarihi ilgilendiren sözleri, Gerçek adalet, Geçim, İnsanlık ve Savaş.

 

İslam Tarihinin önemli bir kişisi olan Hz. Ali’ye ilişkin saygın araştırmacımız Abdülbaki Gölpınarlı’nın değerli yapıtını okurlarla paylaşıyor.

MUSTAFA ASLAN

——————————–

Nehcü’l – Belaga- İmam Ali’nin Hutbeleri, Vasiyetleri, Emirleri, Mektupları, Hikmet ve Vecizeleri, Abdülbaki Gölpınarlı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2016

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016