OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

II. Abdülhamit

  1. ABDÜLHAMİT-BİR ŞEHZADENİN RUH PORTRESİ

Murat Beyazyüz ve Yakup Albayrak’ın  ‘II. Abdülhamit -Bir Şehzadenin Ruh Portresi’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

“Bu olumlu atmosfer içinde Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi önde gelen aydınların da katıldığı bir heyet tarafından kanun-i esasi kaleme alınır. Bu kanuni esasinin kaleme alınması sırasında tartışmalara sebep olan bir madde oldukça dikkat çekicidir.” (s.221)

20160701_134331

PSİKO BİYOGRAFİ

‘II. Abdülhamit -Bir Şehzadenin Ruh Portresi’ adlı çalışmalarını Murat Beyazyüz ve Yakup Albayrak psiko biyografi olarak  niteliyor. Yapıta yazdıkları önsözde psiko -biyografi konusunda okur bilgilendiriliyor ve kitapta izlenen yol aktarılıyor.

Murat Beyazyüz ve Yakup Albayrak yapıtın psiko – biyografik özellikleri hakkında, “Elde edilen bilgiler psikolojik teoriler yardımıyla yorumlanır ve ele alınan kişinin kişilik özellikleri, bu özelliklerin arka planını oluşturan malzeme ve bu özelliklerin kişinin hayatına ve eylemlerine yansımaları ortaya koyulur. Bu açıdan bakıldığında psiko-biyografiyi bilimsel kurallara bağlı bir yorum süreci olarak görmek de mümkündür,” diyor.

Bir dönem Osmanlı devletini yönetmiş olan kişinin ilginç özellikleriyle karşılaşıyoruz.

“Nitekim Sultan Hamid tahtta kaldığı yıllar boyunca Yıldız’dan sadece senede bir kez, o da ramazan ayında Hırka-i Saadet dairesine gitmek için çıkacaktır. Bunun dışında bütün günleri Yıldız’da geçecek olan Sultan Hamid saltanatı boyunca ne memleket içinde gezilere çıkacak, ne yurtdışı ziyaretleri gerçekleştirecek, ne de…” (s.255)

BATILILAŞMA VE…

‘II. Abdülhamit -Bir Şehzadenin Ruh Portresi’ adlı çalışmalarını Murat Beyazyüz ve Yakup Albayrak bir yandan Abdülhamit’i etkileyen psikolojik durumları saptayarak yorumlamalar yaparken öteki yanıyla ise ülkemizin Batılılaşma serüvenini de ortaya koyuyorlar. Abdülaziz’le birlikte Abdülhamit’in Batı ülkelerine yaptığı geziler ülkemizdeki gelişmeler açısından dikkat çekiyor.

“Saltanatının başında Sultan Hamid meşrutiyete ve bir kanun-i esasinin yayımlanmasına taraftardır. Bu taraftarlığın altında, hem değişimin gerekliliği yönündeki fikrileri, hem meşrutiyetin ilanıyla büyük devletlerin nezdinde kazanılacak itibar hem de büyük bir sorumluluğun bir meclisle paylaşılmasının kendisini rahatlatacağı yönündeki düşüncelerinin olduğu söylenebilir.” (s.218)

‘II. Abdülhamit -Bir Şehzadenin Ruh Portresi’ adlı çalışmalarında Murat Beyazyüz ve Yakup Albayrak’ sadece II. Adülhamid’i değil Osmanlı devletinin son dönemine ilişkin önemli bilgiler de veriyorlar.

 

MUSTAFA ASLAN

……………………………………..

  1. Abdülhamit -Bir Şehzadenin Ruh Portresi, Murat Beyazyüz – Yakup Albayrak, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Haziran 2016

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016