OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Hz. Muhammed ve Hadisleri

IMAG3195Hz.  Muhammed ve Hadisleri

Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığı’nın ‘Hz Muhammed ve Hadisleri’ adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında yayınlandı.

hadis ve…

‘Hz. Muhammed ve  Hadisleri’ yapıtta Abdülbaki Gölpınarlı öncelikle hadis sözcüğünü açıklıyor. “Hz. Muhammed’in veda hutbesi” bölümünde ise Hadis-i Kudsi’yi açıklıyor. Bu iki terimi birbirine karıştırmamamk gerekiyor.

“Lügatte yeni şey, sonradan olan, söylenen, duyulup işitilen söz anlamlarına gelen hadis, örfte, Hz. Muhammed’in sözlerine, fiil ve hareketlerine  ve takrirlerine, yani birisini yahut birkaç kişiyi, bir topluluğu birşey yaparken, bir şey söylerken görüp menetmeyişine, bu suretle de o hareketi, o sözü doğru bulduğunu açıklamış olmasına denir.”(s.52)

Gölpınarlı’nın hazırladığı ‘Hz. Muhammed ve  Hadisleri’  adlı yapıtın”Hz. Muhammed’in Hadis Hakkındaki burukları ” adlı bölümde peygamberimizin hadisle ilgili görüşleri şöyle aktarılıyor:

“Benim bir sözümü duydunuz mu, benim söylediğimi bildirerek size bir söz söylediler mi, o sözü gönlünüz tasdik ederse, o söz kalbinizi yumuşatırsa, o sözü kendinize yakın bulur; beniserseniz bilin ki o söze sizden de yakınım ben. (gerçekten de benim sözümdür o söz.) Fakat size bir sözüm söylenince gönlünüz inkar ederse o sözü, içinizde bir beğenmezlik, nefret duygusu uyanırsa, o sözü kendinizden uzak bulursanız, bilin ki o söze sizden de uzağım ben. (benim sözüm değildir o söz). C.s. 44” (s.61)

“İslam inancına göre vahiy yoluyla gelmeyen ve Tanrı tarafından ilham yoluyla Hz. Muhammed’e telkıyn edilen, fakat Kur’an’a dahil bulunmayan Tanrı sözlerine de “Hadis-i Kudsi” denmiştir.” (s.57)

hz. muhammed’in yaşamı ve hadisleri

‘Hz. Muhammed ve  Hadisleri’ adlı yapıtın ilk bölümünde Hz. Muhammed’in önce yaşamı anlatılıyor. Yapıtın ikinci bölümünde ise Hz. Muhammed’in hadisleri veriliyor. Gölpınarlı’nın hazırladığı yapıtta, Hz. Muhammed’in hadisleri konularına göre ayrılarak okura sunuluyor.

‘Hz. Muhammed ve  Hadisleri’  adlı yapıtta yeralan konular şöyle sıralanıyor: Müslümanlıktan önce, Hz. Muhammed, Hicret, Hicret’ten sonra, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hudeybiye Sulhu, Razılık Biati, Hayber’in Fethi, Muta Savaşı, Mekke’nin fethi, Evtas Olayı, Tebük Savaşı, Veda Haccı, Hz. Muhammed’in vefatı, Hadis, Kitabı nasıl hazırladık?  Hz. Muhammed’in hadishakkındaki buyrukları,  Kendisi hakkında kendi hadisleri, Sahhabenin Hz. Muhammed’in evsafı ve ahlakı hakkındaki sözleri, Din, iman, mü’min-müslim, İnsani görüş, Bilgi-bilgin, İdare, adalet ve zulüm, Ahlak, edep ve terbiye, Toplumu ilgilendiren hadisler, Kadın-köle cariye, Yardımlaşma, Sıhhate dair,İş-güç, iktisat,Savaş,  Spor, Güzel ve güzellik hakkında,  Batıl inançlar, Hikemiyat.

İslamiyet öncesi Arap Arap yarımadası’nın durumu hakkında bilgi de veren yapıt, Hz. Muhammed’in yaşamı ve hadislerini içeriyor.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Hz. Muhammed ve  Hadisleri, Abdülbaki Gölpınarlı, Abdülbaki Gölpınarlı Kitaplığı:12, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mart 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016