OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

hüzünden…

Hüzünden , kavgaya , şiire

 

 

—-

Şiirde romantik gelenek ( ! ) , şairi dâvadan yoksun , içi boş imgelerle , bölük pörçük görüntüler tutkunu yapmaz mı ? Sözcük oyunları , müzik aramak ; yaşamın nesnel lirizmini ne denli yakalar ? Has , klasik bir şair olmanın düsturu nedir ? ‘ Hüzün ki en çok yakışandır şaire ‘ savı üzerinde tekrar tekrar düşünmesi gerek şairin ! ” Senin gözyaşların onlara gülünç gelir / Ve sitemlerinin ezberlenmiş ezgisi ” ( Lermontov )

Kendi iç imgeleri ve hülyalarına dalmış , yumuşa huylu insanlar olsa da sanatçılar , insanoğlunun süre gelen ‘kafa tutma gücü ‘ nün taşıyıcılarıdır . Gündelik , alışılageldik olandan fazlaca hazzetmezler ; yeni bir dünya yaratmanın özlemi içinde olurlar . Tanrı’nın kaostan dünyayı oluşturması örneği , karmaşa içindeki duygulara , oluşuş’a yeni biçimler verirler .

Ruhumuzun örsünde , soyumuzun yaratılmamış , köreltilmiş , engellenmiş   vicdanını dövmek !

 

F. Kadri Gül 

…………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016