OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

hoş sada

 

439227

hoş sada

İskender Pala ‘Hoş sada ‘ adlı yapıtında XV. yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyıla kadar  bir dönemi kapsayan zaman dilimi içinde yaşayan şair ve yazarlarımızdan özlü sözler aktarıyor.

geçmişle bağ kurmak

İskender Pala yapıtına yazdığı önsözde divan edebiyatını bilinmesinin önemine ilişkin sözlerini geçmişin bilinmesine gtürerek sözünü sağlamlaştırıyor. geçmişle bağlantıyı koparmamak konusundaki duyarlılığını yineliyor.

yazar ve şairler

İskender Pala ‘Hoş Sada’ adlı yapıtındakiler için, “Bu kitapçıkta yer alan beyit veya mısraların çoğu keskin zekaların geniş kültürle yoğurdukları hikmetleri söyler  ve adeta büyük tecrübelerin geleneğe ait tavırların , toplumsal değer yargılarının bir resm-i geçidi gibidir.”

‘Hoş sada’ adlı yapıtta beyiti ya da dizesi olab adlardan kimileri şunlar:Laedri,Necati,İzzet Molla, Namık Kemal, Şinasi, Ali bey, Muallim Naci,  Avni (Fatih Sultan Mehmet), Nabi, Sabit, Aşkşi, Usuli, Taşlıcalı Yahya, Nev’i,  Kabuli, İshak çelebi, Zati, Baki, Ahmed Paşa,  Ziya Paşa, Şeyh Galip, Leyla Hanım, Yenişehirli Avni, Nedim…

seçmeler

Bir yar içün  ağyar ile gavgadan usandık. (Nabi)

Neler geldi nelere geçti felekten

Duyulmadı deve geçti elekten     (Leadri)

İncitme sen ahbabını incinmeye senden

Bu alem-i fanide  zerafet budur işte    (Leyla Hanım)

 

İskender Pala’nın XV-XIX yüzyılları arasında yaşamış yapıtlar vermi yazar ve şairlerimizden damıttıklarını sunduğu yapıtta kimi yerlerde eski ve yeni söyleyişlerini birlikte veriyor. Kitaplıkta bulunması gereken, zaman zaman okunması gereken bir yapıt, ‘Hoş Sada’.

Mustafa ASLAN

———————

İskender Pala, Hoş Sada, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Ekim 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016