OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Homo Ludens (Oyunun Kültür İçindeki Yeri)

HOMO LUDENS (Oyunun Kültür İçindeki Yeri)

Alfa Yayınları Johan Huizinga’nın dünden bugüne oyunun insan yaşamındaki yerini tarihsel gelişim süreci içinde verdiği Homo Ludens (Oyunun Kültür İçindeki Yeri) adlı yapıtını okura sundu.

“19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren oyunlar spor kisvesi altında giderek daha çok ciddiye alındı. Kurallar giderek daha kesin ve ayrıntılı hale geldi.” (s.270)

Johan Huizinga’nın  Homo Ludens (Oyunun Kültür İçindeki Yeri) adlı yapıtındaki başlıklar şöyle sıralanıyor: Kültürel bir olgu olarak oyunun doğası ve anlamı, Oyun kavramının dildeki ifadesi, Uygarlaştırıcı işlevler olarak oyun ve müsabaka, Oyun ve hukuk, Oyun ve savaş, Oynamak ve bilmek, Oyun ve şiir, Mythopoesis (Mit oluşturma) unsurları, Felsefede oyun formları, Sanatta oyun formları, Batı uygarlığı ve sub specie ludi (bir oyun olarak), Çağdaş uygarlıkta oyun unsuru.

“İngilizcedeki “play” (oyun) ve “to play” (oynamak) semantik açıdan özellikle dikkat çekicidir. Bu sözcüğün etimolojik kökeni, Anglo -Sakson dilinde esasen “oyun ” veya  “oynamak” anlamına gelmekle beraber, hızlı hareket, jest, el sıkışması, alkış, müzik aleti çalmak ve her nevi…” (s.59)

Johan Huizinga’nın  Homo Ludens (Oyunun Kültür İçindeki Yeri) adlı yapıtında oyunun tarihsel gelişimini  çeşitli açılardan inceleyerek sunuyor.

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::

Homo Ludens (Oyunun Kültür İçindeki Yeri) , Johan Huizinga, Çeviren:Orhan Düz, Alfa Yayınları’nda I. Basım: Mayıs 2018, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016