OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

HIFZI TOPUZ’UN VATANI SATTIK BİR PULA KİTABI VE NAMIK KEMAL ÜZERİNE NOTLAR

 

nk

Hıfzı Topuz sade anlatımıyla ve derin araştırmaları ile Namık Kemal hakkında bir solukta okunan bir biyografik roman yazmış.

Namık Kemal’in bilmediğimiz birçok yönünü şaşırarak öğreniyoruz.

Bir insanı incelerken olumlu ve olumsuz bulduğumuz yönleri inceleyip hangi yönünün ağırlıklı olduğuna karar vermeliyiz.Tarih içinde ileriyi mi geriyi mi temsil ettiğini değerlendirmeliyiz.Zamanındaki yaşayan diğer insanlarla karşılaştırıp hangisinin ileriyi hangisinin geriyi temsil ettiğini söylemeliyiz.  

Bu bakış açısıyla baktığımızda;

Olumlu yönleri:

Namık Kemal zamanının bir devrimcisi.Yeni Osmanlılar cemiyetini kuruyor ve Abdülaziz’e ve Abdülhamit’e karşı mücadele ediyor.Gazeteler çıkarıyor.Gazetelerde yazılar yazıyor.Hapislere giriyor.Sürgünlere gidiyor.

Vatan fikrini topluma aşılamaya çalışıyor.

Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğunun içişlerine karışmasını ve devleti parçalamaya yönelik çalışmalarını öfkeyle eleştiriyor.

Zamanının ilericileri ile birlikte toplumu ileriye götürmeye çalışmıştır.Saltanatın sınırlandırılması, meşruti yönetim kurulması için çalışmıştır

Bu mücadelelerinde Mithat Paşa,Ziya Paşa,Şinasi,Reşat,Nuri,Mehmet beyler,Agah Efendi,Ali Suavi,Mustafa Fazıl Paşa,Ebuziya Tevfik,Ahmet Mithat Efendi ile bazen yan yana bazen karşı karşıya gelmiştir.

NAMIK KEMAL’İN YANLIŞLARI,OLUMSUZ YÖNLERİ

Fransa’ya kaçarken Fransız elçiliğinden yardım görmesi.Emperyalizm onu kullanıyor.

Fransa’da iken,işçi sınıfı mücadeleleri olurken ,Paris Komünü kurulurken bundan habersiz olması.

Kadın erkek eşitliğine inanmaması.

Latin harflerinin kabul edilmesine karşı olması.

Sosyalizme karşı olması.

Mücadeleden vazgeçerek,Abdülhamit’e biat etmesi.Ona sıksık şükranlarını sunması.

İslamiyeti ve şeriatı savunması.

Çocuk düşürmeyi bir cinayet ve günah sayması.

Remzi Kitabevi / Roman Dizisi

 

Updated: 18 Nisan 2014 — 18:49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016