OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Halk Üzerinden Kazanç

IMAG2415

Halk Üzerinden Kazanç

Çevirisini Süreyyya Evren’in yaptığı, neoliberalizm ve küreselleşmeye ilişkin Chomsky’nin görüşlerinin yer aldığı ‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı  yapıt Everest Yayınları arasında okura sunuldu.

‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı yapıtta başlıca yedi bölüm yeralıyor. “Neoliberalizm ve küresel düzen” adı verilen birinci böümdeyeralan önemli konu başlıklarından kimilerini şöyle sıralayabiliriz:Washington uzlaşması, Neoliberalizmin yeniliği, Ülkeler nasıl kalkınır?  Neoliberal doktrinin türleri. İkinci bölüm “Rıza Olmadan Rıza ” başlığını taşıyor.

” Serbest Pazar Tutkusu” adını taşıyan üçüncü bölümde yer alan konu başlıklarından kimileri şunlardır: Dünya Ticaret Örgütü: Amerikan değerlerini ihraç etmek, Dünya Ticaret Örgütü:Yakışıksız bir forum, Patavatsız düşünceler, “Neoliberal Düzende  Piyasa Demokrasisi  Doktrin Gerçekler” adını taşıyan dördüncü bölümden sonra yeralan beşinci bölüm” Zapatist Ayaklanması ” adını taşıyor. Altıncı bölüm” Nihai Silah” başlığıyla veriliyor. Yedinci ve son bölüm ise ” İyi Haydutlar Güruhu” adını taşıyor.

küresel saldırı

Chomsky’nin ‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı yapıtında yer alan yedi bölümde neoliberaliz ve küresellkeşmenin  dünyanın düzenini nasıldeğiştirdiğini veriyor. Bu değişimin arkasındakiamacı vermekle birlikte  II. Paylaşım Savaşı’nın bir dönüm noktası olduğu görülüyor.

“Elbette, her ne kadar idologları sıklıkla sinik koronun liderliğini üstleniyorlarsa da “serbest ticareti” kavramlaştırılmasında Amerika Birleşik devletleri yalnız değildir. Bir BM kalkınma raporunun 1992′de belirttiğine göre, zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki uçurum 1960′dan beri temelde zengin ülkelerin ülkelerin korunması için alınan önlemler sayesinde derinleşmiş.” (s.115)

‘Halk Üzerinden Kazanç’ adlı yapıtında Chomsky neoliberalizm ve küreselleşmeye ilişkin  yazılarını okurla paylaşıyor.

Mustafa ASLAN

—————————–

Noam Chomsky, ‘Halk Üzerinden Kazanç (Neoliberalizm ve Küresel Düzen), Çeviren:Süreyyya Evren, I. Basım: Everest Yayınları, İstanbul, Ekim 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016