OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

HALEP

0000HALEP

Halep kentini dünden bugüne uzanan bir çizgide inceleyen Philip Mansel’in yapıtı Everest Yayınları arasında okura sunuluyor.

Yazar Osmanlı’dan bugüne kadar uzanan bir süreçte Halep’in tarihini incelemekle kalmıyor seyyahların gözüyle de Halep’i anlatıyor.

Birinci Kısım tarihçe bölümünden oluşuyor. Bu bölümde Osmanlılar’dan başlayarak Halep’in tarihi irdeleniyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Osmanlı şehri, Şark dünyasının ticaret merkezi, Konsoloslar ve seyyahlar, eğlenceler, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Katolikler Ortodokslara karşı, Yeniçeriler eşrafa karşı, Osmanlı rönesansı, Fransız mandası, Bağımsızlık, Esadlı yıllar, Bir şehrin ölümü.

Kitap, ikinci bölümde seyyahların gözüyle veriyor Halep’i. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Dr. Leonhart Rauwolff’un Şark ülkelerine yaptığı seyahatleri de içeren ilginç seyahatler ve yolculuklar koleksiyonu, Jean – Baptiste Tavernier’nin Türkiye’den İran’a  ve Doğu Hindistan’a yaptığı altı seyahat, Evliya Çelebi, Halep’in doğa tarihi, Bir deniz subayının seferleri ve seyahatleri, 1792-1798’de Afrika, Mısır ve Suriye’ye seyahatler, Suriye ve kutsal topraklara seyah, Suriye ve Filistin’in doğusundaki Arap aşiretlerine seyahatler, Türk İmparatorluğu’nun bazı bölgelerine yapılan gezi, Ensar (veya Haşhaşiler) ve 1850-1851’de doğuya seyahatler, Müslüman topraklar; veya Filistin, Küçük Asya, Sicilya ve İspanya manzaraları, 1830-1833 ıllarında çoğunlukla Türkiye’den yazılan kişisel mektuplar, Boydan boya Türk Arabistanı:Fırat ve Dicle vadileri ve İran Körfezi yoluyla Akdeniz’den Bombay’a seyahat, Suriye :Çöl ve ekili topraklar ve Murat’tan Murat’a, Ölü şehirler ve yaşayan insanlar.

Halep adlı yapıtında  Philip Mansel bir kenti dünden bugüne tçeşitli açılardan  veriyor.,

MUSTAFA  ASLAN


Halep, Philip Mansel, Çeviren:Nigar Nigar Alemdar, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Nisan 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016