OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

hakimiyeti milliye yazıları-mustafa aslan

 

HAKİMİYETİ MİLLİYE YAZILARI

 

Hadiye Bolluk,  Hakimiyeti Milliye’de yayımlanan çoğunun Mustafa Kemal’in yazdığı yazıları gün ışığına çıkardı, bu çalışmayla. Hakimiyeti Milliye  sıradan bir yayın organı değildir.Önemli bir görevi üstlenmiştir. Zorunluluktan doğan bir gazete. “Mütareke Basını”na karşı halka haber vermenin yanında günün önemli gelişmelerinin de değerlendirildiği, halka iletiler gönderildiği, “Kurtuluş Savaşı’nın ideolojisi”nin şekillendiği bir yayın.

            Ulusal hareketin  ilk yayın organı  İradei Milliye’nin adını vermenin de  yerinde olmayacağı düşünülerek,   yayımlanmaya başlanan bir mücadele gazetesidir, Hakimiyeti Milliye.

 

            Mustafa Kemal, Kazım Karabekir’e (13 Ocak 1920): “Burada Hakimiyeti Milliye isminde bir gazete çıkarıyoruz. Zahiren hususi bir gazetedir. Yazıları Heyeti Temsiliyemiz tarafından verilmektedir.” diye belirtir. Mustafa Kemal bu yayın organının dışında değildir.

İşgal edilen bir ülkenin Kurtuluş  Savaşı’nın verildiği  başka bir alanı da gösterir  bu yapıttaki yazılar ve gazete. Cephede kurşun  atmanın yanında düşmanla savaşmanın bir başka yoludur, basın. Günü gününe  gelişmeleri ve yeni devletin yönünü ne tarafa döneceğini hiç zaman yitirmeden bildirmek gerekir. Halka ulaşıp  gerekli bilgilendirmeyi yapma  görevini üstlenmiştir. Çünkü karşıda besleme, uşak bir basın vardır. Bunlar insanları istedikleri gibi yönlendirerek, ulusal güçlere karşı olmaya çağırmaktadırlar.

                        NEDEN BAŞYAZILAR?

            Hadiye Bolluk’un yayına hazırladığı yapıtta Hakimiyeti Milliye’deki kimi başyazılar yer almaktadır. Kitaba ad olarak verilen “Kurtuluş Savaşı’nın İdeolojisi”ni iyi öğrenmek açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu başyazıların çoğunun yazarı Mustafa Kemal’dir. Bu yapıt Mustafa Kemal ve Kurtuluş savaşı üzerinde yapılan kimi maksatlı tartışmalara ve yorumlara iyi bir yanıt. Çünkü birinci kişinin kaleminden çıkmış yazılardır, bunlar. Kemalizmi ve Milli Demokratik Devrimi doğru algılamak açısından da önemlidir, bu yapıt.

 

            EN BÜYÜK DÜŞMAN KAPİTALİZM VE EMPERYALİZM

            Mustafa Kemal’in yazdığı başyazılardan kimileri ilk kez yer almaktadır, bu yapıtta.

            Mustafa Kemal, Hakimiyeti Milliye’de yer alan yazılarında en büyük düşman olarak kapitalizmi ve emperyalizmi gösterir. Özellikle, “En Büyük Düşman “ adlı yazısında, “Sermaye, bugüne kadar dünyada yapılmış  olan fenalıkların yegane  etkeni,  yegane mahsulü  idi; bugün de o dur;  eğer  bütün  dünyayı süratle  istila eden kapitalizm aleyhtarlığı olmasaydı,  bu zulüm yarın da devam edecekti…Kapitalizm sadece falan filan milletin düşmanı değildir.  Bilakis bütün dünyanın, bütün milletlerin müşterek  düşmanıdır:Milletleri birbirine düşüren  kuvvet o. Kardeş kanları döktüren fesatlar ondan, dünyayı kaplayan sefaletin  müsebbibi, özetle bütün insaniyeti inleten zulmün yegane zalimi odur.” (s.s. 71, 72)

            ASYA’YA HAKİM OLMAK  TÜRKİYE’YE HAKİM OLMAKTAN GEÇER

Kilit Ülke Türkiye

             Bu  yazıları okurken, eğer  yazılış tarihlerini kapatırsak bugün yazıldığını da sanabiliriz. Dünden-günümüze değişmeyen bir gerçeğin altı çiziliyor. Asya’ya hakimiyetin yolu Türkiye’ye hakim olmaktan geçer. Sömürgecilerin önündeki en büyük engel Türkiye’dir. Bu kale düşürülmezse Asya’ya hakimiyet söz konusu olmayacaktır. Onlar için, boyunduruğundan kurtulmuş bir Asya en büyük tehlikedir.

Hadiye Bolluk’un yayına hazırladığı “Kurtuluş Savaşı’nın İdeolojisi “ adlı çalışma Mustafa Kemal ve günümüzün tartışılan, konuşulan önemli sorunlarına ışık tutmaktadır.

“Kurtuluş  Savaşı’nın İdeolojisi” önemli bir kaynak, bugünü daha iyi anlamak için.

*Kurtuluş Savaşı’nın İdeolojisi, (Hakimiyeti Milliye Yazıları) Kaynak Yayınları-İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016