OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

güzel sarı tuna

GÜZEL SIMAG3694ARI TUNA

‘Güzel Sarı Tuna’ Jules Verne’in Avusturyalı besteci Johann Strauss’un ‘Güzel Mavi Tuna’ adlı valsinden esinlendiği yapıtı Alfa Yayınları’nca okura sunuldu.

olta balıkçılığı

Jules Verne kara avcılığı ve  balık avcılığı üzerine kimi saptamalarda bulunuyor, ‘Güzel Sarı Tuna’ adlı yapıtında kahramanları aracılığıyla. yazar, bu yapıtında kara avcılığını balık avcılığının, özellikle de olta balıkçılığı yanında çok önemsenir olarak görmüyor, avcıya verdiği zevk açısından. Kitapta olta balıkçılığının olumlu yanlarını ortaya koyuyor, hatta olta balıkçılarını yücelttiği yerler de oluyor, kahramanı İlia Krusch aracılığıyla. Bir olta balıkçısının sahip olması gereken özellikler yapıtta serüven boyunca veriliyor.

“-Biraz filozof olun Bay Krusch, demekle yetindi arkadaşı. Hem bir olta balıkçısı  filozof olmayacak da kim olacak?” (s.229)

türk, türkiye ve istanbul

Jules Verne ‘Güzel Sarı Tuna’ adlı yapıtında Türkiye, Türk ve İstanbul’dan söz ediyor.  Örneğin: Yazar “Tuna’nın Kaynağından Ulm Kentine” adlı  dördüncü bölümde Türkiye’den imparatorluk olarak söz ediyor hemen ilk paragrafta (s.48) Avrupa Türkiye’sinden de söz edilen yerler olduğunu belirtmek gerekiyor.

“Rusçuk nehrin sağ yakasında, otuz bin nüfuslu bir şehirdir. Silistre eyaletine, dolayısıyla Avrupa Türkiye’sine aittir. Bir ortodoks psikoposluğunun merkezidir.” (s.211)

Jules Verne yapıtlarının ortak özelliklerini taşıyan ‘Güzel Sarı Tuna” ilgi çeken bir kaçakçılık serüveniyle birlikte Türk, Türkiye ve İstanbul’a ilişkin bilgilerle de karşılaşıyoruz. Önerilir!

Mustafa ASLAN

————————-

Güzel Sarı Tuna (Roman) Jules Verne, Çeviren: İsmet Birkan, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Ağustos 2015, İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016