OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

güneşin imparatoru fatih

 

güneşin imparatoru fatih-mustafa aslan

Ceyhan Altınyeleklioğlu’nun yazdığı ‘Güneşin İmparatoru Fatih’ Fatih Sultan Mehmet’in ve İstanbul’un fethinin öncesini çeşitli açılardan veren bir roman.  Roman daha çok İstanbul’un Osmanlılarca alınmasının öncesinde Fatih Sultan Mehmet üzerinde yoğunlaşıyor. Romanın belirgin izleklerinden birisinin de Çandarlı Halil-Fatih çekişmesi olduğunu da söylemek gerekiyor.

çandarlı ve fatih

II. Mehmet’in Fatih olmadığı dönemlerden başlayarak anlatıyor,  Ceyhan Altınyeleklioğlu İstanbul’un fethine giden yolu. Burada hemen çeşitli tarihçiler arasında görüş ayrılıklarına da yol açan bir konuyu gündeme getiriyor, doğal olarak: Çandarlı ve Fatih çekişmesi. Örneğin, Yılmaz Öztuna, Fatih’in Çandarlı Halil’i öldürtmesini,’Büyük Osmanlı Tarihi’nde haksızlık olarak değerlendiriyor.

Yazar, romanda Fatih’le Çandarlı Halil arasındaki çekişmeyi birkaç açıdan veriyor. Yapıtın ilerleyen sayfalarında Fatih’in Çandarlı’yı önünde bir engel olarak gördüğünü belirtiyor, Ceyhun Altınyeleklioğlu.

Babasının yerine çok küçük yaşta tahta geçen II. Mehmet’le Çandarlı arasındaki gerilim o yıllarda başlıyor. Yönetimin bir çocukta olmasından yararlanmak isteyenlerce  hazırlanan Haçlı ordusuna karşı ise Çandarlı II.Mehmet’e babası II. Murad’a mektup yazarak başa geçmesini sağlıyor. II.Murad’ın oğlunu da kırmadan devlet yönetimini üstlendiği belirtiliyor, romnda, her ne kadar bu durum bir saray darbesi olarak değerlendirilse de.

ücretli misafir

Şehzade Orhan Konstantinniye’de Osmanlı’nın ödediği paralarla misafir tutuluyor, devletin iyiliği açısından. Ancak Osmanlı’ya karşı bir koz olarak kullanılıyor. Fatih İstanbul’u almaya hazırlandığı günlerde Orhan Çelebi için ödenen parayı kesiyor.

 çandarlı işbirlikçi mi?

Çandarlı Halil – Fatih arasındaki çekişmeyi yapıtın son bölümlerine değin görüyoruz. Yapıtta Çandarlı’nın Bizanslılar’la görüşmelerini de zaman zaman aktarıyor, yazar. En son İstanbul’un kuşatması sırasında kuşatmadan vazgeçilmesi konusundaki ısrarı ise başka soruları gündeme getiriyor.

Ceyhan Altınyeleklioğlu’nun yazdığı ‘Güneşin İmparatoru Fatih’ romanı İstanbul’un fethine değin bir süreci anlatıyor.

————————————————-

Ceyhan Altınyeleklioğlu, Güneşin İmparatoru Fatih, I. Basım:Artemis Yayınları, İstanbul, Temmuz, 2012

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016