OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

GÖÇEBE ÇOBAN HALKLARIN TARİHSEL ROLLERİ

gocebe-coban-halklarin-tarihsel-rolleriGÖÇEBE ÇOBAN HALKLARIN TARİHSEL ROLLERİ

Kaan Polatları’ın Göçebe Çoban Halkların Rolleri adlı yapıtı okurla buluştu.

“Uygurca Oğuz Kağan destanında Kıpçak adını alan bey, Oğuz’un ordusuna İtil ırmağını geçirmek için kıyıda bulduğu ağaç ve dal parçalarından sal yapan kişidir.

Kaan Polatların Göçebe Çoban Halkların Rolleri  adlı yapıtı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “GÖÇEBE ÇOBANLIĞIN DİĞER ÜRETİM BİÇİMLERİNDEN FARKLILAŞMASI”  adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Tarımcı ve Göçebe-Çoban toplumların birbirlerinden ayrışmalrının nedenleri, Avcı-Toplayıcılıktan tarım ve hayvan yetiştiriciliğine geçen toplumlar hakkında teorik sorunlar, Soy örgütlenmesinden devlete, Yerleşik tarımcı toplumlarda Avcı-Toplayıcı kültürü izleri:Sparta Toplumu, Göçebe-Çobanlar, Geleneksel kabile yapısı ile orda teşkilatının zıtlığı, Askeri demokrasi ve yok oluşu, Kabile toplum yapısının yıkılışı, Ordalar, Çin’de Sui’ler ve sonrası, O zamanki çin’de nüfus sorunu.

Kaan Polatların Göçebe Çoban Halkların Rolleri adlı yapıtında yer alan ikinci bölümün başlığı TÜRKLERİN VE MOĞOLLARIN KÜLTÜREL YARATIMLARI adını taşıyor. Bu bölümdeki yazı başlıkları şöyle sıralanıyor: Türeyiş efsaneleri, Oğuz destanı, Oğuz adının kökeni.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016