OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

geç antikçağ dünyası

GEÇ ANTİKÇAĞ DÜNYASI

Peter Brown’un Geç Antikçağ Dünyası adlı yapıtı AlfaYayınları  arasında okura sunuluyor.

“Bu yeni dünyanın yerli yerine oturtulması hikayesinin büyük bir kısmı, geç Antikitede kutsal kişinin ortaya çıkışı ve işlevi, Bizans ikonaklast tartışmaları ve azizler kültünün yüaltttkselişi üzerindeki çalışmalarımın tartışılmasını gerektirir.” (s.283)

GEÇ ANTİKÇAĞ

I. Kısım Geç Roma Devrimi adını taşıyor. A. Toplum-1. Klasik  Dünyanın sınırları (Yak. MS 200), 2.Yeni hükümdarlar 240-350, 3.Yeniden canlanan bir Dünya:Dördüncü yüzyılda Roma toplumu.

B. Din- 4. Yeni ortam:Dinsel düşüncenin doğrultuları (yak. 170-300), 5. Şehirlerin krizi:Hıristiyanlığın doğuşu 200-300, 6. Son Helenler:Felsefe ve Paganizm 230-363, 7. Hıristiyanlığın dönüşümü, 300-363,8. Yeni toplum sistemi ve Hıristiyanlığın yayılışı 300-400.

II. Kısım Ayrı Dünyalar. A. Batı-9. Batı’nın uyanışı, Ayakta kalmanın bedeli:Batı toplumu, 450-600, B. Bizans. 11. “Yöneten Şehir”:II. Theodosios’tan Anastasius’a Doğu İmparatorluğu, 408-518, 12. İhtişam:Iustinianus ve halefleri, 527-603, 13. Doğu Roma İmparatorlukları:Bizans ve Sasaniler, 540-640, 14. Klasik dünyanın ölümü:Erken ortaçağda  kültür ve din.

C. Yeniler. 15. Muhammed ve İslamiyet’in doğuşu, 610-632, “Mızraklarımızın koruduğu bahçe”:İslam hakimiyeti altında Geç Antik Dünya. Kronoloji.

“Diokletianus’un tahta çıkışıyla sağlanan barışla birlikte, yeni askeri yönetici sınıf ile Akdeniz’in şehir uygarlığı arasındaki yara kapanmaya başladı. Ancak şimdi de bu uygarlığı temsil ettiği iddia edilen iki grup vardı:Geleneksel  pagan yönetici sınıfın geç 3. yüzyılda Platoncu felsefenin yeniden canlanması ve yayılmasıyla göz  önüne serilen esnekliği ve yüksek standartları…” (s.100)

Peter Brown’un Geç Antikçağ Dünyası alanında derli toplu bilgiler sunuyor, okura.

MUSTAFA ASLAN

…………………

Geç Antikçağ Dünyası (TARİH), Peter Brown, Çeviri:Turhan Kaçar, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Ocak 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016