OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Gastro Sinema

GASTRO SİNEMA

İlkay Kanık’ın sinema-yemek ilişkisini çeşitli boyutlarıyla irdelediği yapıtı Gastro Sinema Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

YEMEK VE SİNEMA

İlkay Kanık’ın Gastro Sinema adlı yapıtındaki bölümler ve bu bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

GİRİŞ

Yemek İletişimi, Yemek ve sinema, Yemek -sinema ilişkisinde tarihsellik ve dönemsellik, Yemek, ırk ve etnik farklılık, Tarih içinde kadın ve erkeğin kendisini yemekle ifade etmesi, Yemek ve sınıf.

SİNEMA VE YEMEĞİN TEORİSİ

Tüe olarak yemek sineması, Filmlerde yemeğin temsiliyet temaları.

MODERNİTENİN BÜYÜBOZUMUNDAN POSTMODERNİTENİN BÜYÜYAPIMINA (BÜYÜLEMESİNE) SİNEMADA YEMEK

Konulu tüketim ve yeniden büyüleme, Postmodern zamanlarda tüketici kimliği, Postmodernite ve küreselleşme, Küreselleşme, geleneksel, yerel ilişkisi ve tüketim toplumu, Konulu tüketim ve yemek filmleri.

MODERNİTE VE YEMEK FİLMLERİ

ZENGİN MUTFAĞI

Zengin Mutfağı’nda değişen sınıf bilincinin yemekle gösterimi, Zengin mutfağı’nın toplumsal cinsiyet göstergeleri, Zengin Mutfağı’nda metaforların gücü, Köpeğin zehirlenmesi:Ekonomik ve siyasal çatışma, Sonuç.

BURJUVAZİNİN GİZLİ ÇEKİCİLİĞİ

Burjuva, Din görevlisi, Arstokrat ve askerin yemek “yiyememesi”, İktidardakilerin doymaması, Bir arada yemek yiyememe, Burjuva ve yemek alışkanlıkları, Burjuva ve sofra adabı, Yemek, lezzet ve sınıf, Sonu.

BÜYÜK TIKINMA

Yemek, haz ve acı, Yemek ve iktidarın göstergesi, Yemek, cinsellik, besinin sindirilmesi ve atılması, Yeme-içme, Erkekler ve kadınlar, Sonuç.

AVANGARD VE PSOTMODERN ÖZELLİKLER GÖSTEREN YEMEK GEÇİŞ FİLMLERİ

AŞÇI, HIRSIZ, KARISI VE AŞIĞI

Aşçı, Hırsız, Aşığı, Köpek ve et metaforları, Mekan yemek ilişkisi, Yemek, cinsellik ve şiddet, Yamyamlık, Sonuç.

BABETTE’İN ŞÖLENİ

Tanrı’ya adanma ve yemek, Anti – romanize olma:Etkileşimsel dönüşümü ya da “Dışarıdan gelen içeridekileri etkiler”, Yemek şöleni Babette’in şöleni, Yemek ve ruh ilişkileri, Sonuç.

TAMPOPO

Ramen ve Japon kültürünü sunumu, Post-Modernitenin anlatı biçimi ve eklektik yapı, Tampopo ve mükemmel Ramen, Seks, şiddet ve yakuza, Japonlar ve yabancı yemek kültürü, Japon kültürü ve yemeğin toplumsal cinsiyetçi işbölümü yaratması, Yaşlanmak ve yemek ile protesto, Yasak yiyecekler, Organik yiyecekler, Beslenmenin başladığı yer:Anne memesi ve bebek, Yemeğin bireysel ve toplumsal yaşamdaki yeri, Etnik kimlik ve ırk, Sınıf ve toplumsal cinsiyet, Çoğunluğun temsili, Yerel/Küresel, modern/Postmodern ve sonuç.

POSTMODERNİTE

POSTMODERNİTE VE GELENEKSELİN YENİDEN ÜRETİLDİĞİ YEMEK FİLMLERİ

YEMEĞİN RUHU

Yemek ve toplumsal hafıza, Ruhun yemeği (Soul Food) ve Afro-Amerikalı olmak, Farklı kuşaklar arasında yemekle kurulan bağ, Aile olmak, Din ve aile sofrası, “Aunt Jemima” prototipinde büyükanne sembolü, Sonuç.

MUHTEŞEM GECE

Göç ve yabancılaşma, Yemeğin kabulü ve reddi, Geleneksel ve modern olanın ifadesi ve çatışması, Yemek ile kimliklerin ifadesi, emeğin yenildiği yer ile kim olduğunu haykırmak:Mekansal kimliğin metalaşması, Gelenekselin direnişi:Cennet ve Sonuç.

 

NE PİŞİYOR?

Şükran Günü vasıtasıyla ailelerin bir araya gelmeleri, Şükran Günü, Kimliklerin çoğulculuğu, Kültürel çoğulculuk, Geleneksel aile/modern aile, Geleneksel olan (değişmeyen), Değişim ve farklılıklar, Yemek ve ailenin sürekliliğindeki işlevi, Yahudilik ve eşcinselliğin yemekle ifadesi, Sonuç.

POSTMODERNİTE VR GERÇEKLİĞİN YEMEK FİLMLERİNDEKİ BÜYÜLÜ DÖNÜŞÜMÜ

ACI ÇİKOLATA

Soğan ve tuz, Yerli Nacha ve doğaüstü güçleri olan Tita, Yerli köklerle kurulan eklektik bağlar, Aşk ve yemek, Düğün pastası, Yemek ve cinsellik, Bebeği bedeni ile besleyen Tita, Yolculuk ve bilinen tatlıların iyileştiriciliği, Ateşin yutulması ve fosforlorla patlama, Yemek, cinsiyet ve sınıf, Yemek ve feminizm, Ulusal kimlik ve yemek ve Sonuç.

ÇİKOLATA

Vianne’nin Maya kökenli olması ve mekan olarak çikolata dükkanı, Çikolata yapanlar ve yiyenler arasındaki fark:Toplumsal cinsiyet, Kadın erotizminin çikolata ile ifadesi, Din yemek ve haz, Yenilenle birlikte yaşanan dönüşüm, Çingeneler:”İstenmeyen öteki”. Sonuç.

“DOĞAÜSTÜ GÜÇLER VE GİZEM”  İKİ YEMEK FİLMİ

ÜSTTEKİ KADIN

Yemanja’nın büyüsüyle kurgulanan büyülü gerçeklik, San Francisco, Yemek ve yabancılık,,  Denizle kurulan gerçeküstü ilişki, Egzotik ve farklı olanın postmodern dünyada kabulü, Isabella’nın ve yemek yeteneğinin büyüsü, Balıkçının oğlu Toninyo San Francisco’da ve Sonuç

Baharatların Metresi

Karakterlerin doğaüstü güçleri ve Sonuç.

Genel Değerlendirme

Filmografi

Zengin Mutfağı, Burjuvazinin Gizli Çekiciliği, Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı, Babette’in Yemek Şöleni, Tampopo, Yemeğin Ruhu, Ne Pişiyor? Muhteşem Gece, Çikolata, Acı Çikolata, Üstteki Kadın, Baharatların Metresi.

İlkay Kanık Gastro Sinema  adlı yapıtında sinema yemek ilişkisi üzerinden yemeğin çeşitli boyutları üzerinde duruyor.

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::

Gastro Sinema, İlkay Kanık, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Haziran 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016