OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

fuzuli-baki-nesimi-usuli-ruhi

 

fuzuli-baki-nesimi-usuli-ruhi

 

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Nesimi, Usuli, Ruhi, Fuzuli ve Baki adlı çalışmaları Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

 fuzuli

IMAG1558Göllpınarlı’nın  ‘Fuzuli’ adlı çalışmasında  yer alan konuları şöyle sıralayabiliriz: Fuzuli’nin mahalli veladeti, Fuzuli’nin kavmiyet ve milliyeti ve Türklere nazarı, Fuzuli’nin bir tarikate intisabı var mı? Fuzuli’nin hayatı, Fuzuli’nin edebi şahsiyeti, eserleri,kaside-naat, mersiye, gazeller, rubailer, Leyla ve Mecnun’dan,Fuzuli’nin nesri, Şikayetname’den…

“Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir

Kan ağladığım gonce-i handanın içindir.

 

Sergeşteliğim kakül-i müşkinin ucundan

Aşüfteliğin zülf-i perişanın içindir

Binar tenim nerkis-i mestin  eleminden

Hünun cigerim la’l-i dürefşanın içindir. (s.68)

baki

IMAG1556Abdülbaki Gölpınarlı’nın Baki adlı incelemesinde değndiği konular arasında yer alanlar şunlardır: Baki’nın edebi şahsiyeti, Baki’de tasavvuf, eserleri, kaside ve mersiye, Bahariye kasidesi, Kanuni Sultan Süleyman’a mersiyesinden, Baki’den gazeller.

Kanuni Sultan Süleyman’a Mersiyesinden

I

1        Ey paybend-i damgeh-i kayd-ı nam-u neng

Ta key heva-yı meşgale-i dehr-i bi direng

 

2      An ol güni ki ahir olup nevbahar-ı Ömr

Berg-i hazane gönse gerek rüya-ı lalereng

3       Ahir mekanın olsa gerek cür’a gibi hak

Devran elinden erse gerek cam-ı’ıyşa seng

 

4        İnsan odur ki ayineveş kalbi saf ola

Sinemde n’eyler  adem isen  küne-i peleng     (s.42)

 nesimi, usuli, ruh-i bağdadi

IMAG1557Abdülbaki Gölpınarlı Nesimi, Usuli veRuhi’yi incelediği yapıtında yer alan konulardan kimileri şunlardır: Nesimi, Usuli, Ruhi-i Bağdadi, Nesimi’nin şiirleri, Usuli’nin şiirleri, ve Ruhi Bağdadi’nin şiirleri.

“Türk Divan Edebiyatının en yüksek şairlerinden biri olan Nesimi hakkında maalesef bilgimiz pek azdır,” diyen Gölpınarlı var olan bilgiler çerçevesinde Nesimi’nin yaşamıyla ilgili bilgileri okurla paylaşıyor. Hangi dönemlere yaşadığına ilşkin bilgiler verirken yine Nesimi hakkında  Gaybi Sunu’ullah’ın “Sohbetnamesi”nden söz ediyor.

Türk Divan Edebiyatının  en büyükleri arasında saydığı Ruhi-i Bağdadi ve Usuli’nin yaşamı konusunda bilgi edindiği kaynakları veriyor. Usuli ile Nesimi arasında benzerlik ve farklılıklara değniyor  kitabın sınırları çerçevesinde.

 

Gölpınarlı edebiyatımızın klasiklerinden Fuzuli, Baki, Usuli, Ruh-i Bağdadi ve Nesimi adlı çalışmalarının her biri ayrı bir güzellikte. Önerilir.

Mustafa  ASLAN

——————

Abdulbaki Gölpınarlı, Baki, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mart 2014

Abdulbaki Gölpınarlı, Fuzuli, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mart 2014

Abdulbaki Gölpınarlı, Nesimi, Usuli, Ruhi, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mart 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016