OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

FAYDACILIK

aaalllFAYDACILIK

Liberalizmin İngiltere’de on yedinci yüzyılda iki savunucusundan biri  (diğeri John Locke)olan John Stuart Mill’in  Faydacılık adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında Selin Akuytun çevirisiyle okura sunuluyor.Yıldız Silier’in Sunuş yazısı ise Mill ve yapıtını anlamamız açısından çok önem taşıdığı kanısındayım.

“Herkesin mutluluk hakkı (ahlakçıların ve yasa koyucuların görüşünde) mutluluğun tüm araçlarına da eşit hak talebini içerir, insan yaşamının kaçınılmaz koşulları ve genel menfaatin(her bireyin menfaatlerini içerir)sınırladığı maksim haricinde.” (s.169)

Faydacılık adlı yapıtta yer alan  makaleler 1861’de ilk olarak üç makale olarak yayımlanıyor. İki yıl sonra bu üç makale bir araya getirilerek kitap olarak yayımlanıyor. Yapıtta Mill faydacılığı savunmakla birlikte bu konudaki eleştirilere de yanıt veriyor.

FAYDA

Beş bölümde yer alan yapıttaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Genel düşünceler, Faydacılık nedir? Fayda ilkesine uymamız için bizi ne motive edecektir? fayda ile adalet arasındaki bağlantı.

John Stuart Mill faydacılık konusuna açıklık getirdiği Faydacılık Nedir? adlı makalesinde açıklıyor. Bu makalesinde Staurt Mill faydacılığın anlamının  karıştırıldığı kimi sözcükler üzerinde duruyor.

John Staurt Mill fayda konusunda “…çünkü eğer insan davranışını yöneten kural olarak kabul edilen fayda ya da mutluluğun, mükemmel şekilde sağlam bir kavrayışına sahip olacaksınız, bu noktayı anlamanız gerekir. Fakat yüksek hazlardan keyif alan insanların almayanlardan daha mutlu olduğunu kavramaksızın…” (s.70)  diyor.

Stuart Mill’in  Faydacılık adlı yapıtı değerinden birşey yitirmeden okuruna Alfa yayınları arasında ulaşıyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………………

Faydacılık, John Stuart Mill, Çeviren: Selin Akuytun,  Alfa Yayınları’nda I. Basım: Nisan 2017

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016