OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

fatiha suresi tefsiri

IMAG2572

fatiha suresi tefsiri

Sadreddin Konevi’nin bütün yapıtları arasında yer alan, Kuran-ı Kerim yorumculuğunu gösteren  ‘Fatiha Suresi Tefsiri’  Kapı Yayınları arasında okurla buluştu.

Sadreddin Konevi’nin ‘Fatiha Suresi’nin Tefsiri ‘ adlı yapıtında yeralan kimi konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: Genel mukaddime, Kitabı yazma maksadı, Giriş:Gaybi kelamın rükünleri, Vaat edilen giriş:Araştırma yöntemi, Ana Bölüme ilave, nazari delillerdeki turasızlıklar, Ana bölüme ilave Marifet ve ulvi hakikatlerin talebeleri, Mücerret hakikati bilmenin imkansızlığı, Allah’ın hakikatini niçin bilmeliyiz? Zevk yoluyla bilgi elde etmek, Ana bölüme ilave, Tecellide tekrar yoktur,! Allah’ın bilgisi hakiki, Kulun bilgisi mecazidir, İlave açıklama:Bazı istilahlar, Kesin bilginin sırları, Yaratılmışlardaki bilgi, Bilginin özellikleri,  Bilginin mertebeleri, Bilginin konuları, Bilgi nasıl gerçekleşir? Bilgileri ifade araçları, Ana bölüme ilave, Arapça’daki altı terkibin sırrı, Genel kaide:Alem bir kitaptır, Genel kaide:Farklılık mertebeleri, Genel kaide:İsimlerin ve ismlendirmenin sırrı, Ana bilginin diğer neticeleri,  Başlanğıç ve yaratılışın sırrı,   Birlik ve çokluk, Şehadet ve gayb, İnsan-ı Kamil, Besmele’nin açıklanması, Zevk diliyle şerh, Döngü-devir ve ulvi harflar, Sin harfi, Mim harfi, er-Rahmani’r-Rahim, Kul Rabbini nasıl  zikreder?

Fatiha suresinin birinci kısmı, Genel açılışlar ve anahtarlar, Gaybın anahtarları, İkinci ayet:” Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir.” Hamd’in manası, ‘Hamd Allah içindir.!’ Allah için (lillah) ne demektir? Allah ismi:Lafza-ı Celal’in kökeni, İsmin manasının zahirdeki ve batındaki uyumu, Rab ismi, Allah Teala’nın ıslah etmesi, Sebat hükmü, Malik hükmü, Trebiye hükmü, Ariflerin hikmeti,  Hak’tan perdelenenlerin başarısızlığı, Mizaç, gıdanın kuvvetine baskın gelir, Zahir diliyle yorum, Üçüncü Ayet:”Allah Rahman’dır, Rahim’dir,” Rahmetin mertebeleri,  Dördüncü Ayet:”Din günün sahibidir.” Mülk ne demektir? Gün ne demektir? Dinin sırrı:Din ne demektir?  Mükelleflerin fiilleri, Şer’i hükümler üzerine, Uhrevi azap ve nimet, Fatiha suresinin ikinci kısmı, Beşinci ayet:” Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz” Akılların, nefislerin ve insanın kıblesi, Amel ve ibadet ilişkisi, Birleştirici dil ve matla diliyle açıklama, Fatiha suresinin üçüncü kısmı, Salt tecellide herhangi bir değer yoktur, Hidayetin mertebeleri, Hidayet ve dalalet mertebeleri, İsitkametin mertebeleri, Nübüvvetin sırrı, İrşat, Nübüvvet yollarının ve ürünlerinin neticeleri, Yedinci ayet:”Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna delalatte  olanların ve kızdıklarının yoluna değil.” Nimetin sureti, ruhu ve sırrı, Had ve matla diliyle ilave, Bir ve iki el ile yaratma, gazabın mertebeleri, Rızanın mertebeleri…

XXIII. yüzyılda yaşamış olan Sadreddin Konevi’nin ‘Fatiha Suresi’nin Tefsiri ‘ adlı yapıtıyla okurun karşısına bir tefsir çalışmasıyla çıkıyor. İlgilenenlere…

Mustafa ASLAN

———————–

Fatiha Suresi’nin Tefsiri, Sadreddin Konevi Çeviren: Ekrem Demirli, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Aralık 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016