OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Evrim

IMAG2288

Evrim-Bir fikrin zaferi

Evrim konusunu irdeleyen, Darwin sonrasındaki gelişmeleri de aktaran Carl Zimmer’in Evrim-Bir fikrin zaferi’ adlı yapıt Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Karl Zimmer’in ‘Evrim-Bir fikrin zaferi ‘ adlı yapıtı dört bölümden oluşuyor. Yapıtın bölüm başlıkları ve konuları şöyle sıralanıyor: Kısım I: Yavaş zafer: Darwin ve Darwinizmin yükselişi. Bölüm I:Darwin ve Beagle, Bölüm2: “Bir cinayet itirafı gibi”: Türlerin Kökeni’nin Kökeni, Bölüm 3: Zamanın derinlikleri keşfedildi:Yaşamın kronolojisine işaretlenen tarihler, Bölüm 4: Değişime tanıklık etmek: Genler, doğal seçilim ve evrim iş başında.

Kısım 2: Yaratılış ve yıkım. Bölüm5: Yaşam ağacının köklerine ulaşmak: Yaşamın ortaya çıkışından mikropların çağına kadar, Yaşamın köklerini araştırıken,  Yaşamın meyvesi,Çift zamanlı evrim,Birleşme evrimi, Bölüm 6 : Raslantısal alet çantası:Hayvan evriminde değişim ve kısıtlamalar,  Evrimin canavarları,  Ana kontrol genleri,  Kambriyen dönem patlamasının arkasındaki genler, Genlerin çoğalması ve omurgalıların ortaya çıkışı,  Kambriyen dönem patlamasının fitili ateşlenirken, Balık parmakları ve karada yaşam, Geçmişe bugünden bakmak:Balinaların kökeni, Bölüm 7: Yokoluş: Yaşam  nasıl yok oldu ve yeniden başladı, Büyük eğri,Permiyan-triassik tükeniş:Yokoluşun getirdiği değişim, Memeliler:Minik bir başlanğıç,  Gökten gelen ölüm, Memeliler sagaya çıkıyor,Bir çukurdaki tarih, Yokoluş hızlanıyor, Yabancı işgali, Yokoluşların geleceği,

Kısım 3: Evrimin dansı. Bölüm 8: Eş evrim: Yaşamın ağını örerken,  Cinsel aracılar, Eş evrim ağı, Biyokimyasal savaş, Kınkanatlılar bitkilere karşı,: 300 milyonluk savaş, İnsanlar böceklere karşı, Tarihin ilk çiftçileri, karıncalar, Evrimin “dulları”, Bölüm 9: Doktor Darwin:Evrimsel tıp çağında hastalıklar, Parazitlerin zaferi, Her derde deva ilaçların sonu,AİDS:Günden güne evrim,Kara ölüm sayesinde mi hayatta kaldı? Veba terbiyecileri, Bölüm 10: Tutkunun mantığı:Cinselliğin evrimi, Neden cinsellik? Sperm ve yumurta,Dişilerin seçimi, Spermlerin savaşı, Türlerin kimyasal savaşı, Rahim içindeki mücadele, Annelik yatırımları,Darwinci aile yaşamı, Genlerin iyiliği için, Şempanzelerin cinsel politikaları,

Kısım 4: İnsanlığın evrimdeki yeri ve evrimin insanlıktaki yeri. Bölüm 11: Dedikoducu maymun: İnsan evriminin toplumsal kökenleri, darwin’in Afrika tahmini,  Aletler ve ittifaklar, Zihin kuramının evrimi, Dile doğru, Bölüm 12:Modern hayat, M.Ö 50 bin: İnsanlığın doğuşu, İlk modernler,Yeni tür bir zihin, Doğal olmayan seçilim, İnsan eliyle evrim, Bölüm 13: Tanrı’dan ne haber? Amerika Darwin’le tanışıyor, Yaradılış biliminin doğuşu, Bilim sınanıyor, Paley yeniden ortaya çıkıyor,Sınama daha erkene çekiliyor, Bilimin sınırları…

Bugün üzerinde tartışmaların sürdüğü Evrim kuramı ile ilgili bu konudaki sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir yapıt, ‘Evrim-Bir fikrin zaferi’.

Mustafa ASLAN

———————-

Carl Zimmer, Evrim Bir Fikrin Zaferi, Çeviren: Hasan Erol Eroğlu, I. Basım: Alfa Yayınları, İstanbul, Eylül 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016