OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

etno sembolizm ve milliyetçilik

ETNO – SEMBOLİZM VE MİLLİYETÇİLİK

Millet ve milliyetçilik üzerinde ağırlıklı olarak durulan Anthony Smith’in Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik kitabı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor.

“Günümüzde milliyetçilik çalışmaları kritik bir dönemece girmiştir. Son elli yıldır, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra milletlerin terihötesi tekrarı ve kalıcılığına ilişkin “daimici” varsayımların yerini alan modernist doktrinin hakimiyetinde kalmış, yalnızca milliyetçiliğin değil, milletlerin de modern olduğuna dair fikir birliğine ramak kalmıştır.” (s.185)

 

MİLLET VE MİLLİYETÇİLİKalftaa

!-Daimicilik ve Modernizm.Klasik modernizm, Modernizm eleştirileri, Daimicilik, Yeni-Daimicilik, Postmodern eleştiriler, Etno-Sembolist eleştiri, I. Sembolik kaynaklar, 2. Longue duré, 3. Etnik köken, 4.Elitizm, 5. Çatışma ve yeniden yorumlama, Sonuç.

2-Etn-Sembolizmin Ana Temaları. Etnik kökenin sembolik unsurları, Etnik temel ve çekirdekler, Milletlerin tarihsellliği,Seçkinler ve kitlelere hitap etmek, Çatışma ve yeniden yorumlama, Geçmiş ve şimdiki zaman, Milletin kültürel tarihi.

3- Milletlerin Oluşumu. Millet:Söylem ve gerçeklik, Millet ve milliyetçilik, Etnoenez süreçleri, Millet oluşturma süreçleri, Millet oluşturma rotaları, Milletlerin toplumsal ve sembolik temelleri.

4-Milliyetçiliğin Rolü. “Siyasi arkeoloji” olarak milliyetçilik,  Kültür milliyetçiliği ve romantizm, “Popüler” milliyetçilik, “Halkın dini”,  Çeşitlilik ve teklik.

5-Milletlerin Devamlılığı ve Dönüşümü. Dil ve kamu kurumları, Aydınların rolü, Müzik ve görsel sanatlar,  Milletin sembolik kaynakları,mSoy mitleri, Seçilmişlik mitleri, Kutsal anavatanlar, Altın çağlar, Fedekarlıkla kaderine ulaşma, Dönüşüm ve devamlılık, Sonuç.

6.Artılar ve Eksiler. Milliyetçilik etiği, Devlet ve millet, Ethnie ve milletin yeniden değerlendirilmesi, Çatışma ve değişim, Süreklilik meselesi, Milletlerin aşınması ve devamlılığı, Kimlik ve cemaat, Yeni-Durkheimcı bir kuram mı? Sonuç.

Yapıtın son bölümünü ise “Sonsöz” oluşturuyor. Bu bölümde yazar . Etno sembolizm ve milliyetçilik çalışmaları konusa değiniyor,

Anthony Smith’in Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik adlı yapıtında millet ve milliyetçilikle ilgili sorularımızın bir çoğuna yanıt bulabiliyoruz.

MUSTAFA ASLAN

………………………….

Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik, Anthony Smith, Türkçesi:Bilge Firuze Çallı, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016