OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Etiket: mustafa aslan’ın muhammed hicazi yazıları

P e r i ç e h r e

PERİÇEHRE Muhammed Hicazi Periçehre adlı romanında okuru bir serüvenle soluk soluğa gezdirirken aşk ve dostluk üzerine okurla önemli paylaşımlarda bulunuyor. AŞK Aşkı bir ateşe benzeten Hicazi romanının üç önemli kahramanından birisi olan Feridun’a Ali’yi yazdığı mektupta sevgilinin neşe kasemize zehir dökmemesi gerektiğini, özgürlük uçuşunda bize eşlik edemeyeceğini söyletiyor. “Aşk alçaklık ve soysuzluk değildir, ruhun safa […]

OkulBil TV © 2016