OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Etiket: C. G. Jung – Seçme Yazılar

C. G. Jung – Seçme Yazılar

C. G. Jung – Seçme Yazılar C.G. Jung’un Seçne Yazılar‘ını Alfa Yayınları okurlara ulaştırdı. “Örgütlü kitleye, ancak bireyselliğini kitlenin kendisi ölçüsünde iyi örgütleyen biri direnebilir. Günümüz insanı için bu önermenin, zorunlu olarak neredeyse akıl almaz oluşunun nedenini iyice anlıyorum.” (s.427) Editörlüğünü Anthony Storr’un yaptığı yapıt on bölümden oluşuyor. On bölümün başlıkları şöyle sıralanıyor: 1-Jung’un erken […]

OkulBil TV © 2016