OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

eski şiirimizin ustaları

IMAG2050

eski şiirimizin ustaları

Ahmet Refik Sevengil’in  İstanbul Radyosu’ndaki ‘Eski Şiirimizin Ustaları’ adlı programda yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Yapıtta Yunus Emre’den Yahya Kemal’e kadar şairlerimizin şiirlerinden örnekler sunuluyor. A. Refik Sevengil’in  dikkate değer bir araştırmanın ürünü olan konuşmalar şairler ve şiirleri hakkında bilgi vermekle kalmıyor, yaşadığı döneme ilişkin değerli bilgiler de sunuyor.

“Fatih Sultan Mehmet Veziri Gedik Ahmet Paşa Anadolu’da birçok yeri Karadeniz kıyılarını Osmanoğulları devletinin topraklarına katmıştı, daha sonra donanma komutanı olarak Akdeniz’deki adaları almış. Napoli Krallığı kıyılarını ele geçirmişti. Yahya Kemal bu ulu başarıyı hatırladıkça:

                                                          Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmet Paşa

                                                           Tuğlar varsa gerekir Kızılelma’ya kadar.

” (s. 500)

şairler

Yunus Emre, Aşık Paşa, Ahmedi, Şeyhi, Süleyman Çelebi, Hacı Bayram, Kadı Burhameddin, Nesimi, II. Murat, Ahmet Paşa, Tokatlı Lütfi, Fatih Sultan Mehmet, Zeynep, Necati, Şehzade Cem, Hamdullah Çelebi, Mihri Hatun, Fuzuli, Mesihi, Benli Hasan Çelebi,, Yavuz Sultan Selim,  İbn-i Kemal, İshak Çelebi,  Zati, Hayali, Kanuni Sultan Süleyman,  Şehzade Beyazıt, İkinci Selim,  Kara Fazlı, Hatemi, Mustafa Paşa, Taşlıcalı Yahya,  Nev’i,  Bağdatlı Ruhi,  I. Sultan Ahmet,  Mustafa Haleti, Atal,  Nef’i, Şeyhülislam Yahya,   Hafız Paşa, IV. Murat,  Fehim Mustafa Çelebi, Bahayi, Naili,  Neşati,  Nabi, İbrahim Hatemi, Sabri Nazim, Nedim,  Sabit, Fasih Çelebi, Osmanzade Taib, III. Sultan Ahmet,  Seyyit Vehbi, Nahifi, Hami, Neyli, I. Sultan Mahmut, Belig Asım, Nevres, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, Fitnat Hanım, III. Mustafa, Sümbülzade Vehbi, Süruri, Şeyh Galib, Esrar Dede, III. Selim,  Sümbülzade Vehbi,  Sururi,  Naşit Bey, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf, Pertev Paşa, İzzet Molla, Abdurrahman Sami Paşa, Hızır Ağazade Sait, Leyla Hanım, Şakir Ağa, Akif Paşa, Şinasi, Ziya Paşa,  Mehmet Sadi, Nevres Paşa,  Yusuf Kenan Bey,  Deli Hikmet, Mehmet Sadi, Mahmut Celaleddin Paşa, Namık Kemal,  Muallim Feyzi, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Leyla Saz, Abdülhak Hamit Tarhan,  Nigar Hanım,  Ahmet Rasim, Rahmi Bey, İsmail Safa, Rıza Tevfik Bölükbaşı,Ahmet Rasşm, Rahmi Bey, İsmail Safa, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Siret Özsever, Mehmet Akif Ersoy,  Faik Ali Ozansoy,  Neyzen Tevfik, Ahmet Haşim, Mithat Cemal Kuntay, Emin Bülend Serdaroğlu, Yahya Kemal Beyatlı…

Ahmet Refik Sevengil’in radyo konuşmalrından pluşan ‘Eski Şiirimizin Ustaları’ adlı yapıt dünden bugüne şiirimizin serüvenini verirken farklı bilgiler de veren bir yapıt.

Mustafa ASLAN

————————

Ahmet Refik Sevengil, Eski Şiirimizin Ustaları, I. Basım: Alfa Yayınları, İstanbul, Eylül 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016