OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

eşanlamlı (anlamdaş) sözcükler

abide : anıt
acele : çabuk
acemi : toy
aciz : güçsüz
ad : isim
adalet : hak
adet : sayı

ak:beyaz
aka : büyük
akıl : us
akşam : gece
al : kırmızı
alelade : sıradan
aleni : açık
ara : fasıla
araba : otomobil
armağan : hediye
aşk : sevi
atik : seri
ayakkabı : pabuç
ayrım : fark
ayrıntı : detay

bacı : kız kardeş
bağışlama : affetme
basınç : tazyik
baş : kafa
bayağı : adi
bencil : egoist
beyaz : ak
bonkör : cömert

cennet : aden
cevap : yanıt
cılız : zayıf
cimri : pinti
cümle : tümce

çabuk : acele
çağrı : davet
çamur : balçık
çare : deva – umar

değerli : kıymetli
deneyim : tecrübe
denk : müsavi
deprem : zelzele
dil : lisan
dilek : istek – arzu
dize : mısra
dizi : sıra
doktor : hekim
dost : arkadaş
duygu : his

edebiyat : yazın
edep : adap
ehemniyet : önem
elbise : esbap
emniyet : güven
ender : nadir
eser : yapıt
eş anlamlı : anlamdaş
ev : konut

fakir : yoksul
fark : ayrım – nüans – başkalık
fayda : yarar
fena : kötü
fikir : düşünce – ide

gemi : vapur
gezgin : seyyah
gezmek : dolaşmak
gezi : seyahat
gökyüzü : sema
görev : vazife
gözlem : rasat
güç : kuvvet
güçlü : kuvvetli

hadise : olay
hareket : kinetik
hasım : düşman
hasret : özlem
hatıra : anı
hediye : armağan
hekim : doktor
hısım : dost

ırak : uzak
ırmak : nehir

idadi – lise
idare – yönetim
ihtiyar – yaşlı
ihtiyaç – gereksinim
ilan – duyuru
ilişki – münasebet
imtihan – sınav
isim – ad
istasyon – gar veya Terminal
istikbal – gelecek
işçi – amele
ivedi – çabuk
izahat – açıklama

kabiliyet – yetenek
kafa – baş
kahin –  medyum – bilici
kalp – yürek
kanıt – delil
kara – siyah
kelime – sözcük
kılavuz – rehber
kırmızı – al
kıyı – kenar – sahil
kirli – pis
kişi – şahıs
kolay – basit
konuk – misafir
kural – kaide
kuvvetli – güçlü
küçük – ufak – minik

lider : önder

mal – meta
mani – engel
matem – yas
mektep –  okul
mektup – name
merkep – eşek
misafir – konuk
misal – örnek
mizah – gülmece
muharebe – savaş
mübarek – kutsal

namzet – aday
nefes – soluk
nehir – ırmak
nesil – kuşak
nezir – adak

okul – mektep
ortalama – vasat
oy – rey

öğrenci – talebe
öğretmen – muallim
öğüt – nasihat
önder – lider
örnek – misal
öykü – hikâye
özverili – fedakâr

problem : sorun

rey –  oy
rüştiye –  ortaokul
rüzgar – yel

saadet – mutluluk
sabit – durağan (durgun)
sağlık –  sıhhat
savaş – cenk – harp – muharebe
sebep – neden
sene – yüzyıl ya da asır
serüven – macera
sevinç – mutluluk
sınav – imtahan
sınıf – derslik
sitane – yıldız
siyah – kara
son – nihayet
sonbahar – güz
soru – sual
sorumluluk – mesuliyet
sözcük – kelime
sözlük – lügat

şaka : latife
şakacı : nüktedan

tabiat – doğa
tartışma – münakaşa
temel – esas
tören – merasim
tren – şimendifer
tutsak – esir
tümce – cümle

uçak – tayyare
ulu – yüce
ulus – millet
uslu – akıllı
usta – ehil
uyarı – ikaz
uygarlık – medeniyet
uzak – ırak

üzüntü : tasa

vakit – zaman
vatan – yurt
vazife – görev
veteriner – baytar
vilayet – il

yanıt – cevap
yanlış – hata
yaşlı – ihtiyar
yel – rüzgar
yemek – aş
yetenek – beceri – kabiliyet
yıl – sene
yılmak – bıkmak
yoksul – fakir
yurt – vatan
yürek – kalp
yüz – sima – çehre – surat

zehir : agu
zengin : varlıklı
zırnık : metelik
zorluk : güçlük

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016