OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Elif Dal Mim’de Sanatçı Tavrı Ve Çok Anlamlılık

ELİF DAL MİM’DE SANATÇI TAVRI VE ÇOK ANLAMLILIK

Mehdi Hecvani’nin Elif Dal Mim adlı yapıtı günümüzün yakıcı sorunlarından birine açıklık getirmeye çalışıyor.

Jean – Paul Sartre Edebiyat Nedir? (Qu’est-ce que la littérature?) adlı yapıtında,  “Sanatçı çağının tanığıdır” diyor. Bu çerçevede Hecvani’nin yapıtına bakacak olursak fantastik ögelerin ağırlığını duyumsattığı, yapıt birçok açıdan sanatçı tavrının ne olması gerektiği konusuna kahramanı Human üzerinden açıklık getirmeye çalışıyor.

SANATÇI VE TESLİMİYET

Hecvani Elif Dal Mim adlı romanında Human adlı heykeltraş kahramanı üzerinden sanatçının teslimiyeti konusuna açıklık getiriyor. Yapıtta onu evlatlık edinen ve yetiştirip heykeltraş olmasını sağlayan hükümdara karşı olan teslimiyeti reddetmesini gösteriyor.

Human adlı kahramanımız ünlü bir heykeltraş ama tek söz sahibi olan hükümdarın iki dudağı arasında çıkacak iki sözcüğe bağlı yaşamının gidişatı. İstenilen hükümdar heykelini yapmayan ve aşkı Mana ile evlenme konusunda diretmesi ise bir takım gelişmelerin başlangıcı oluyor.

SON SÖZÜ KİM SÖYLER?

Fantastik bir kurgu ürünü olan yapıttaki olayları ve kişileri birer imge olarak alıp günümüzün kimi iktidar-sanatçı çekişmesinde yerine oturtmak olası gibi görünüyor.

 

ALIMLA GÖSTERGEBİLİMİ AÇISINDAN

Mehdi Hecvani’nin Elif Dal Mim tek  anlamlılığa indirgenecek bir yapıt olmadığını söylemek gerekiyor. Alımlama Göstergebilimi  açısından da sanatçı tavrının değerlendirmenin yerinde olacağını düşünüyorum.

Yapıtın kimi olaylara ve kişilere göndermeler yapması ise sözünü ettiğimiz sanatçı ve aydından da öte toplumun öncü kişilerini yapıtın içine taşıyor. Sanatçı ve toplumun öncü kişilikleri arasındaki bağlantıyı Nuh , Nuh’un gemisi, Human’ın yontularını yaptığı kişilikler ve olaylar ise tek anlamlılığa indirgenemeyecek kadar zengindir.

 

 

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::..

 Elif Dal Mim (Roman), Mehdi Hecvani, Çeviren:Nurcan Altun, I. Basım:Demavend Yayınları, İstanbul, Şubat 2018

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016