OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

DURU TARİH

20160325_191930DURU TARİH

Necdet Sakaoğlu’nun çevirerek Türk okurunun  hizmetine sunduğu Bostanzade Yahya’nın ‘Duru Tarih’ adını taşıyan yapıtı Alfa Yayınları tarih dizisinden yeni basımını yaptı.

Necdet Sakaoğlu ‘Duru Tarih’ adlı yapıtın okura ulaştırılması sürecini 1960 yılında mezattan alınışıyla başlıyor.

“Alparslan şafi mezhebinden ve düzgün ahlaklıydı. Veziri Nizamülmülk, yüksek düşünceli, bilgili aydın, uyanık, tedbirli, adaletsever bir devlet adamıydı. Nizamülmülk’e, dürüstlüğünün ve yöneticilikteki başarısının bir sonucu olarak Bağdad’da “Sultan” denilirdi. (s.160)

ÖNEMLİ YÖNETİCİLER VE KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Necdet Sakaoğlu’nun 1960 yılında mezattan alarak çevirip bizimle paylaştığı Bostanzade Yahya ‘nın ‘Duru Tarih’ adlı yapıtı önemli devlet adamlarının kişisel özelliklerine ilişkin bilgiler veriyor. Bu yapıtta yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Sultan Osman Hazretleri, Hazreti Sultan Orhan’ın Vasfı, Gazi Hüdavendigar’ın Vasfı, Merhum Mağhur Sultan Bayezid Yıldırım Han’ın Vasfı, Sultan Murad Han Oğlu Ebu’l Feth ve Mağazi Konstantiniyye Fatihi Sultan Mehmed Han Gazi’nin Vasfı, Osmanoğullarının sekizincisi Sultan BayezidHan Hazretlerinin Vasfı, On Birinci Padişah Sultanı Azim’üş-Şan Sultan Selim Han Hazretleri, Osmanoğullarının On İkincisi Sultan-ı Ali Nijad Hazret-i(III.) Murad Han, On Üçüncü Padişah Güzel Huylu Şenişah Sultan (III.) Mehmed Han, İslam Padişahı Halkın Üsütnde Allah’ın GölgesiSultan Oğlu Sultanın Oğlu Mehmed Han Oğlu Felek Rütbeli Melek Suretli Derviş Tavırlı Süleyman Heybetli İskender Adaletinde Padişahımız (I.) Ahmed Han, Tarih-i Saf Ahvali Bazı Müluk ve Hikayat Bu Bab Üç Fasıldır, Beni Ümeyyeden (Emeviler) Padiaşh Olanlar, Abbasi Halifeleri, Beni Ümeyye’den Endülüs Padişahları,  Ahval-i Bazı Müluk Taife Sarrafiye, Taife-i Samaniye (Samanoğulları), Taife-i Habise (Kötü Topluluk)-Fatimiler,  Al-i Büveyh (Büveyhoğulları)Gazneviye (Gazneliler),Selçuklular, Karaman (Anadolu) Selçukluları, Havarizmiye Devleti, Atabegler, Fars Atabegleri,Onuncu Taife Eyyubiye’dir, Cengizliler (Moğollar), Türkmeniyye (memlükler),Fasl-ı Salis Netice Kitab-ı Tuhfetu’l-Ahab Hikayat…

Necdet Sakaoğlu’nun 1968’de günümüz Türkçesine çevirerek bizimle paylaştığı  Şeyhülislam Mehmet Efendi’nin  oğlu Bostanzade Yahya’nın ‘Duru Tarih’ adlı yapıtı tarihimizin önemli kişilikleri hakkında kaydadeğer bilgiler veriyor.

MUSTAFA ASLAN

——————————

Bostanzade Yahya-Duru Tarih (Tarih), Necdet Sakaoğlu,  Alfa Yayınları’nda I. Basım: Mart 201, İstanbul

Updated: 30 Mart 2016 — 09:33

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016