OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

dünyayı yönetmek

IMAG2840

Dünyayı Yönetmek

Mark Mazower’in dünyadaki siyasi gelişmeleri dünden bugüne nedenleriyle verdiği yapıtı .’Dünyayı Yönetmek ‘ Alfa Yayınları tarih dizisinden okura ulaştırıldı.

Mark Mazower’in ‘Dünyayı Yönetmek’ adlı kitabının birinci bölümünde  yer alan konulardan kimileri şunlardır:Enternasyonalizm Çağı, Avrupa Uyumu,Uluslararasının simgesi altın, kardeşlik, Barış hareketi, Serbest ticaret, Enternasyonalizm olarak milliyet, Komünizm, Hukuk imparatorluğu, 1873 adamları ve savaşın kuralları, Uygarlık standardı,Cremer’in davası, Birleştirici bilim,Otlet’in Mundaneum’u,Uluslararası uzmanlığın sırları, Evrensel dil, Milletler Cemiyeti, Woodrow Wilson’ın belirisizlikleri, Milletler Cemiyeti olarak Britanya İmparatorluğu, Amerika’nın çekilmesi, Devlet adamları ve uzmanlar, İdeolojilerin savaşı, Azınlık hakları, Hiyeraşi ve ırk, Manda sistemi, Komünist Enternasyonalizm,  Enternasyonalizmle sorunlar, uluslararası hukukun sorunları nelerdir?

İkinci kısımın ana başlığı “Dünyayı Amerikan Usulü Yönetmek ” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konuların başlıkları şöyle sıralanıyor:”Cemiyet öldü, Yaşasın Birleşmiş Milletler,” Amerika’ya, Amerikalıları içeri çekmek, Soğuk Savaş gerçeklikleri (1945-1949), Birleşmiş Milletler’le yaşamak , Maymun kafesinin uzağına, Dünya federalizmi, gerçekçiliğin gerçekdışılığı, İkinci Dünya ve üçüncüsü, İkinci Dünya’dan üçüncüye,  Sömürgeden arınma, Genel kurulun yükselişi, Dünya inşası olarak kalkınma, Dördüncü Madde’nin arka planı, Erken dönem uluslararası işbirliği, Yeni uluslararası iktisadi düzene doğru, Amerika Birleşik devletleri muhalefette,  Yeni uluslararası iktisadi düzene karşı,  İnsan hakları ve STK’nın yükselişi,  Çevre siyasetleri:Enternasyonalizm şafağı, Gerçek yeni uluslaraarsı düzen, Bankerler yurtdışında, Dünya ticaretini örgütlemek, Küreselleşme:Lehte ve aleyhte, Kalkınmaya geri dönüş mü? İnsanlığın hukuku, Hayırsver müdaheleye doğru, koruma sorumluluğu, faillerin izlenmesi, Geriye ne kaldı? Avrupa’daki kriz ve sonrası, Küresel yönetişimin gizemi.

yeni dünya düzeni, stk’lar ve davos’a hac yolculuğu

Emekçilerin devrimini boğmaya çalışmakla da suçlanan Milletler Cemiyeti’nin daha sonra Birleşmiş Milletler Cemiyeti adıyla kuruluşu ve STK’lar birbirini tamamlayan üçlü  olarak görülüyor, ‘Dünyayı Yönetmek’ adlı yapıtını okuduğunuzda Mark Mazower’in. Bütün bunlara bir de Sovyetler Birliği’nin yıkılışını da eklerseniz Yeni Dünya Düzeni’ne gidiş daha iyi anlaşılıyor.

“Böylece devrim, doğuşundan itibaren kendisini 19. yüzyıl emek enternasyonalizminin gerçek varisi olarak konumlandırdı ve Milletler Cemiyeti’ni “Kapitalistlarin emekçilerin devrimini bastırmayı amaçlayan Kutsal İttifak”ından başka bir şey olmamakla suçladı.” (s. 200)

Günümüze değin uzanan bir çizgide izlendiği gelişmeleri Mazower “hac”  olarak nitelediği  Davosta’ki toplantılara kadar getiriyor.

“Politikacılar, gazeteciler, bankerler ve işdamaları Alpler’deki sağlamca korunan Davos kasabasına hac yolculuğuna çıkıyor ve bu şirketler sponsorluğunun zaferi aracılığıyla bir küresel yönetici seçkinler sınıfının var olduğunu ve  kendilerinin de buna dahil olduklarını doğrulamaya çalışıyorlar.” (s.475)

Mark Mazower ‘Dünyayı Yönetmek’ adlı yapıtında yaşanılan siyasal olayların perde gerisindeki nedenlerini görmemizi sağlıyor.

 

Mustafa ASLAN

——————————–

Dünyayı Yönetmek, Mark Mazower, Çeviren:Mehmet Moralı, I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Ocak-2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016