OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

dönmeler adeti

20160104_202145

dönmeler adeti

Ahmed Safi’nin ‘Dönmeler Adeti’ çeviri ve özgün metinleriyle Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

“Selanik’te eskiden beri yerleşmiş bulunan Avdetilerden Şeşebeş ailesinden Osman Efendi’nin torunu ve Ali Efendi’nin kızı, on sekiz yirmi yaşlarında bulunan Rabia alaka kurduğu manastırlı Hacı Feyzullah isimli kişinin  yardımı ile Naib’in evine kaçarak, İslamiyet’i kabul ettiğini bildirmiş ve hükümete sığınmıştır.” (s.95)

Ahmed Safi’nin ‘Dönmeler Adeti’ adlı yapıtında  iki ana bölüm ve bir de ek bölüm ye ralıyor. Yapıtta yer alan bölüm ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Birinci Bölüm yapıtla aynı adı taşıyor. ‘Dönmeler Adeti’ adını taşıyan bu bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:

Neden yazdım-Önemli not, Dönmelerin aslı ve ortaya çıkış tarihi, Dönmelerin usul ve adetleri ve diğer özellikleri, Dönmelerin mezhepleri, inançları, yaşayışları ve ibadetleri, Dönmelerin özel halleri ve bazı olaylar.Ekte ise, ‘Bir dönme kızın başına gelenler’ adlı bölüm yer alıyor.

İkinci bölümde ise yapıtın tıpkı basımını veriliyor. Meraklı ve dil bilen okurlarımız için yapıtın özgün halini okuma olanağı sunuyor.

dönmelerin aslı ve ortaya çıkışları

Ahmed Safi Dönmelerin aslı ve ortaya çıkışları hakkında yapıtında okuru bilgilendiriyor. Sabatay Hivi’nin yaşamının da kısaca özetlendiği yapıtta, önemli kişi ve olaylar hakkında da bilgi veriliyor.

“Söylenilen tarihte Sabatay Hivi  adında böyle bir Yahudi de zuhur ederk, Selanik’e gönderilip iskan edilmiş olabilir. Fakat dönmelerin aslını teşkil etmez. Umum dönmeler Yahudi de değildir, Müslüman da  değildir…” (s.17)

Ahmed Safi  ‘Dönmeler Adeti’nde dönmeler ve Selanikli Yahudiler hakkında okuru  özlü olarak bilgilendiriyor.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Dönmeler Adeti , AhmedSafi, Hazırlayan:Ertuğrul Düzdağ, I. Basım:Kapı Yayınları, istanbul, Aralık 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016