OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Dolanıklık

DOLANIKLIK

 

Ian Hodder’in Dolanıklık adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

 

“Bu kitapta, şeylerin nesne doğasını yeniden keşfetmek üzere, maddeyi tamamen ilişkisel bir şey olarak ele almaktan geri durmak istedim. Şeylerin şey olarak ilişkileri nesne ilişkilerini içerir.” (s.371)

İNSAN VE ŞEYLERİN DOLANIKLIĞI MI?

Ian Hodder’in Dolanıklık

 

adlı yapıtında insan ve şeylerin birbiriyle olan bağlantılarını somut olaylar üzerinden veriyor. Aha açık söylemek gerekirse insanlar ve şeylerin birbiriyle olan dolanıklıklarını anlatıyor.

Kitapta örnek olarak verilen önemli dolanıklık örneklerinden birisi de II.Dünya Savaşı ‘nda Almanların savaşı yitirmesine yol açan Barbarossa Operasyonu’ndaki şeylerle insanların dolanıklığı üzerinde duruyor.

“”..kasım ayında eksi yirmi dereceye kadar düşen sıcaklık dondurucu koşullar yaratmıştı. Almanların kışlık giysisi yoktu. Almanlar makine yağı olmadığı için silahlarını çalıştıramadılar. Telsizlerin pilleri dondu.” (s.165)

BÖLÜMLER VE KONULAR

Ian Hodder’in Dolanıklık adlı yapıtındaki bölümler ve bu bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

1. BÖLÜM-ŞEYLER HAKKINDA FARKLI DÜŞÜNMEK

Şeylere yaklaşımlar, Şeylere dair genel fikirler, Şey nedir? İnsanlar ve şeyler, Şeyleri bilmek, Sonuç:Şeylerin nesnelliği.

2. BÖLÜM_ŞEYLERE BAĞIMLI OLAN İNSANLAR

Bağımlılık:Tanıtıcı birkaç kavram, İnsanın şeylere olan bağımlılığına yaklaşımlar, Sonuç:Şeyler biziz.

3. BÖLÜM-DİĞER ŞEYLERE BAĞIMLI OLAN İNSANLAR

Şeyler arasındaki bağlantı türleri, Sağlarlık, Sağlarlıktan bağımlılığa, Fransız okulu-İşlemsel zincirler, Davranışsal zincirler ve sonuç.

4. BÖLÜM_İNSANLARA BAĞIMLI ŞEYLER

Dağılıp parçalanan şeyler, Davranışsal arkeoloji ve madde davranışı, Davranışsal ekoloji, İnsanın davranışsal ekolojisi,  Şeylerin zamansallıkları, Sonuç:Şeylerin itaatsizliği.

5. BÖLÜM-DOLANIKLIK

Diğer yaklaşımlar, Latour ve Aktör Ağ Teorisi (AAT), Dolanıklığın arkeolojisi, Unutma, Dolanıklıkların gerginliği, Dolanıklığın türleri ve dereceleri ve sonuç.

6. BÖLÜM-UYGUNLUK

İç içe geçmiş uygunluk,”Sağlarlık” a geri dönüş, Uyumluluk:Soyutlama, metafor, taklit ve yankılanma ve sonuç.

7. BÖLÜM-ŞEYLERİN EVRİMİ VE SÜREKLİLİĞİ

Evrimci yaklaşımlar, Evrim ve dolanıklık, Niş inşası, Çatalhöyük’te evrim ve sonuç.

8. BÖLÜM- ŞEYLER OLUR

Dolanıklıkların karmaşıklığı, Dolanıklıkların Yönlülüğü Var Mıdır? ve sonuç.

9. BÖLÜM-BAĞLANTILARI İZLEMEK

Tanglegramlar, Dolanıklıkların yerleştirilmesi, Çatalhöyük’te dolanıklıkların ardışık sırası, Dolanıklıkların ardışık sırası-Ortadoğu’da tarımın kökenleri, Nedensellik ve yönlülük ve sonuç.

10. BÖLÜM-SONUÇLAR

Şeylerin nesne doğası, Çok fazla ıvır zıvır? Zamansallık ve yapı, Güç ve faillik, Formülsel indirgemeden ve formülsel indirgemeye, Yine şeyler, Etik bazı düşünceler ve Aklımdaki son şey.

Ian Hodder’in Dolanıklık adlı yapıtı insan ve şeylerin dolanıklığı üzerinde olsa da Çatalhöyük’le ilgili bölümün de olduğunu belirtmek gerekiyor.

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::

Dolanıklık (Arkeoloji), Ian Hodder, Çeviren:Billur C. Yılmazyiğit, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2018

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016