OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

divandaki düşmanlar

 

 

 

 

divandaki düşmanlar

 

Vamık D. Volkan’ın ‘Divandaki Düşmanlar-Bir Türk Psikanalistin Siyaset Psikolojisi Serüveni’ Serap Erdoğan Taycan’ın çevirisiyle Alfa Yayınları arasında okurla buluştu.

 

Vamık D. Volkan ‘Divandaki düşmanlar’ adlı yapıtının yazılış amacını önsözde şöyle belirtiyor: “Bu kitabın amacı, psikolojik faktörlerin uluslararası ilikileri nasıl etkilediğini ve disiplinlerarası kolaylaştırıcı bir ekibin bu faktörlerle ilgili bilgilerin etnik, milli, dini ya da ideolojik karşıt büyük gruplar arasında barışçı bir birlikteliğin oluşmasına yardım etmek üzere nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.”

 

‘Divandaki Düşmanlar’ adlı yapıt dokuz bölümden oluşuyor. Bölüm başlıklarından bazıları şunlardır:Siyaset Psikolojisinin Doğuşu, 1980-1985 Arap İsrail Dialoglarından Elde Edilen Psikolojik bulgular, Kimliğin veYaşın Psikolojisi,, Sovyetlerin Çöküşünün ve Almanların Yeniden Birleşmesinin Psikolojisi, Baltık Cumhuriyetlerinde “Boşanma” Psikolojisi, Travmanın, Diktatörlerin, Yerinden Edilenlerin Mülksüzleştirilenlerin Psikolojisi, Terörizm ve Din Psikolojisi, Türkiye Kıbrıs ve Kürtlerin Psikolojisi…

 

bölgemiz ve ülkemiz

 

Vamık D. Volkan’ın ‘Divandaki Düşmanlar’ adlı kitabında ülkemiz ve bölgemizle ilgili önemli bilgiler bulunuyor. Özellikle”Türkiye, Kıbrıs ve Kürtlerin Psikolojisi” adlı bölüm daha çok ilgi çekiyor, bana göre. Türkiye’deki son gelişmeleri okura sunan Vamık D. Volkan Kürtlere yönelik ‘habis’ bir ırkçılığın gelişmediğini belirtiyor.

 

“Bugün Türkiye’deki Kürtlerin en yoğun olarak bulundukları yer, iki milyon Kürt kökenli Türk vatandaşın yaşadığı İstanbul’dur. Bu büyük şehirde bazı kötü olaylar yaşanmuşsa da, habis ırkçılığa dayanan trajediler meydana gelmemiştir.” (s.533)

 

Vamık D. Volkan’ın ‘Divandaki Düşmanlar’ adlı yapıtı dünyanın hassas bölge ve ülkeleriyle bilgi vermekle kalmıyor merak edilen kavram ve bilgilere de tarihsel köklerine inerek açıklık getiriyor.

 

“Adolf Hitler kavgam adlı kitabının iki bölümünü siyasi propagandanın hazırlanması ve uygulanmasına ayırmıştır.”Akıl denen şeye fazla ihtiyaç yoktur.” Propaganda sanatı geniş kitlelerin duygusal fikirlerini anlama, dikkati çekerek büyük kitlelerin kalbine giden yolun psikolojik açıdan uygun şeklini bulmada yatar. Hitler imajının ve onun imzası niteliğindeki davranışlarının büyük kısmının yaratıcısı olan Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, siyasi propagandayı geliştirme konusunda Hitler’e çok yardım etmiştir.” (s.s 376-377)

 

Siyaset psikolojisi ile ilgilenenlerin dışında ülkemizde dünyadaki gelişmelere duyarsız kalmayanları yakından ilgilendiren bir yapıt, Vamık D. Volkan’ın ‘Divandaki Düşmanlar’ adlı kitabı.

 

Mustafa ASLAN

 

——————————–

 

Vamık D. Volkan, Divandaki Düşmanlar, Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2013

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016