OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ

Mircea Eliade’ın Dinler Tarihine Giriş adlı yapıtı Alfa Yayınları arasından okura sunuldu.

“Kutsal mekanı çevreleyen taştan bir daire, ya da duvar en eski mabet yapılarındanıdr. Erken dönem İndüs uygarlıklarında (Mohenjo-Daro, krş. s.97) ve Ege uygarlıkları döneminde görülmüşlerdir.” (s.398)

Mircea Eliade’ın Dinler Tarihine Giriş adlı yapıtında, yayıma hazırlayanın notu ve yazar ile Georges Dumézil’in önsözü’nden sona yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

I. Bölüm:Yaklaşımlar:Kutsalın morfolojisi-1.Kutsal ve kutsal olmayan, 2.Yöntemle ilgili güçlükler, 3.Hiyerofanilerin çeşitliliği, 4-Hiyerofanilerin çokluğu, 5- Hiyerofanilerin diyalektiği, 6-Tabu ve kutsalın çelişikliği, 7. Mana, 8-Hiyerofanilerin yapısı,  Hiyerofanilerin yeniden değer kazanması,10. İlkel din görüngüsünün karmaşıklığı ve okuma önerileri.

 

II. Bölüm Gök adını taşıyor. Gök: Gök Tanrıları göksel simgeler ve ayinler- Bu bölümdeki konular şöyle sıralanıyor:11. Kutsal gök, 12.Avustralya’da gök tanrıları, 13-Andamanlılarda, Afrikalılarda gök tanrıları, 14-“Deus Otiosus”, 15-Gök tanrılarına yardımcı yeni ilahi “biçimler”, 16-Kaynaşma ve yerine geçme, 17-Göğün yüce varlıklarının eskiliği, 18-Kuzey kutbu ve Orta Asya Halklarında Gök Tanrılar, 19- Mezopotamya, 20.Dyaus, Varuna, 21-Varuna ve egemenlik,22-Uranos, 24-Zeus, 25-Jupiter, Odin, Taranis vb. 26- Fırtına tanrıları, 27-Dölleyiciler, 28-Ulu ananın kocası, 29-Yahve, 30-Dölleyiciler Gök Tanrılarının yerini alıyor,31-Gök simgeleri, 32-Yükselme mitleri, 33-Yükselme ayinleri, 34-Yükselme simgeleri ve Kaynakça

Güneş ve güneş tapınmaları adıyla veriliyor 3. bölüm. Üçüncü bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:36-Güneş hiyerofanileri ve rasyonalizasyon, 37-Yüce varlıkların “Güneşle özdeşleşmesi”, 38-Afrika endonezya, 39-Mundalarda Güneşle özdeşleştirme,40-Güneş tapımları, 41.Güneşten gelen şey,42-Hiyerofant ve psikopompGüneş, 43, Mısır Güneş tapımları, 44-Klasik Doğu’da ve Akdeniz’de Güneş tapımları,45-Hindistan:Güneşin çelişikliği,46-Güneş kahramanları, ölüler ve seçilmişler ve Kaynakça.

Dördüncü bölüm ” Ay ve ayın gizemi” adını taşıyor.Diğer bölüm başlıklarını ise şöyle sıralayabiliriz:

, Sular ve su simgeleri, Kutsal taşlar:Epifaniler, işaretler ve biçimler, Toprak, kadın ve doğurganlık, Bitkiler:Yenilenme ayinleri ve simgeleri, Tarım ve bereket tapmları, Kutsal mekanlar:Tapınak, saray, “Dünyanın merkezi”, Kutsal zaman ve ebedi yenilenme miti, Mitlerin morfolojisi ve işlevi, Simgelerin yapısı.

 

Mustafa ASLAN

………………………………………………

Dinler Tarihine Giriş, Mircea Eliade, Çeviren:Lale Arslan Özcan, I. Basım:Alfa yayınları, İstanbul, Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016