OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

bilimsel gerçekçilik ve zihnin esnekliği

bilimsel gerçekçilik ve zihnin esnekliği

 

Bilgi felsefesi (epistemoloji)  alanı öyle çok yapıt verilen bir alan değil. Bu alanda az fakat oldukça değerli yapıtlar veriliyor, bilim insanlarınca. Alfa Bilim Dizisi’nden okurla buluşturulan ‘Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği’  adlı yapıt da böyle bir kitap.

Önsöz’de ‘Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği’  adlı kitabın ortaya çıkışı yazarı Paul Churchland tarafından  açıklanmasına şöyle başlıyor: “Bu kitabın çıkış noktası Kanada Felsefe Derneği’nin 1971 yılındaki Batı Bölümü (Western Division)   …” Önsöz’de yazar okuru kitabın yazılışıyla ilgili fazlasıyla bilgilendiriyor.

PAUL M. CHURCLAND’ın ‘Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği’ adlı yapıtı  giriş ve kaynakça bölümünü dışarıda tutarak söyleyecek olursak beş bölümden oluşuyor.1. Bölüm:Bilimsel gerçekçilik perspektifi, ikinci bölüm: Algının esnekliği, üçüncü bölüm: Anlamanın esnekliği, dördüncü bölüm: Kendilik kavrayışımız ve zihin/beden sorunu, beşinci bölüm:Tümcesel epistemolojiler ve  epistemik aygıtların doğa bilimi adını taşıyor.

 

Bilgi felsefesine (epistemoloji) ilişkin….

‘Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği’  adlı yapıtında Paul Churchlan okura kimi soruları yöneltmekle kalmıyor, yanıt  kapısını da açıyor. Bilgi felsefesine ilişkin önemli bilgilerin verildiği yapıtta yanıtını bulabileceğiniz sorulardan ve konulardan kimileri şunlardır: Normatif epistemolojinin geleceği hangi yöne doğrudur? Betimleyici epistemoloji ile normatif epistemoloji arasındaki ayrım, kaygılarımız normatif olursa, hangi durumlarda kendimizi epistemetik aygıtlar olarak görmemiz doğaldır?  İTO yaklaşımı nedir?

Paul M. Churchland’ın Alfa Yayınları Bilim Dizisi’nde çıkan ‘Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği’ adlı yapıtında bilgi felsefesine (epistemoloji) ilişkin yararlanabileceğimiz bir yapıt.

Mustafa ASLAN

—————————————————–

Paul M. Churchland, Bilimsel Gerçeklik ve Zihnin Esnekliği, Çeviren:Ekrem Berkay Ersöz, I. Basım: Alfa Yayınları Bilim Dizisi, İstanbul,  Nisan 2013

 


 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016