OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Descartes Latince Öğreniyor

IMAG2512

Descartes Latince Öğreniyor

Çiğdem Dürüşken’in ‘Descartes Latince Öğreniyor’ adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Dürüşken’in ‘Descartes Latince Öğreniyor’ adlı yapıtındaki konu başlıklarından kimilerini şöyle sıralayabiliriz:

I. Kitap-Latince Gramerin Yapıtaşları adıını taşıyor. Birinci  kitapta yer alan konuları şöyle sıralayabiliriz: A.Latinceye başlarken, Latincenin önemi, Latin dili hakkında, Latin alfabesi, Sesli harfler, Çift sesliler, Sessiz harfler, Çift sessizler, Okunuş, Uzun ve kısa sesliler, Çift seslilerin telafuzu, Kılavuzumuz Descartes.

B.Terimlerle Roma dünyasına kısa bir bakış, Roma, Roma ailesi (Familia Romana), Roma evi (Domus Romana), Roma Tanrıları (Dii Romani), Roma dininin önemli terimleri (Praecipua Vocabula Religionis Romanae), Roma’da giyim kuşam (Vestimentum Romanum), Roma takvimi (Calendarium Romanum), Roma mutfağı (Coquinaria Romana), Roma rakamları ( Numeri Romani), Roma eğitimi (Educatio Romana), Vücut azaları (Partes corporis),  Renkler (Colores)

I. Ünite- İsimler, I.  ve II. Çekim isimler, Esse (Olmak) fiili, I. ve II. çekim isim vwe Esse fiiliyle  basit cümleler ve örnek metinler, II. Ünite A. Sıfatlar (Adiecttivum), B. I. II. çekim sıfatlar, Bu gruba giren bazı sıfatlar, Sıfat isim uyumunu  gösteren örnekler, Kural dışı durumlar, C. I. ve II. çekim isim ve sıfat uyumunu gösteren örnek metin, Liber Latinus Renati: renatus’un Latince kitabı, D. Sayılar (Numeri), Genel tablo, Temel sayılar, Sıra sayıları,
Üleştirme sayı sıfatları, Sayı zarfları, E. Sayılara ilişkin Basit metin, Descartes sayıların sembollerini öğreniyor, III. Ünite-A. Zamirler,  Şahıs zamirleri, Mülkiyet zamirleri, IV. Ünite- A. III., IV. ve V. Çekim isimler, III. Çekim isimler, III. Çekim isimlerin cinslerini belirlemek için bazı kurallar, Örnek çekimler, III. Çekim isimlerin bazı özellikleri, III. Çekim isimleri içeren bazı örnek ifadeler,  B. Yunanca isimlerin çekimleri,  C. Örnek kelimeler ve ifadeler, Descartes Latince felsefe metinlerinden notlar alıyor, V. Ünite- Filler (Verbum), Latince fiillere ilişkin ön bilgiler, Latince fiillerin ana öğeleri ve gövdeleri, Mastar (infinitivus), B. Fiil çekimleri, C. Esse fiilinin haber kipi çekimleri, Örnek cümleler ve -io’lu fiiller, Etken ve edilgen basit cümle analizleri, descartes Latince özdeyişlerden fiiller öğreniyor,VI. Ünite-  A.Metinlerden fiiller, özneler, nesneler, Descartes mitolojik hikayeler okuyor, B. Yeni gramer kuralları, VII. Ünite- A. Metinlerden temel cümle yapıları,  B. İlgili metinlerden yeni gramer kuralları, VIII. Ünite- Metin analizleri, Descartes  genesis (yaratılış) okumaya devam ediyor, Yasak meyve, IX. Ünite- A. Subiunctivus kipi, B. Subiunctivus kipi ve bağımsız cümleler, C. Descartes subiunctivus kipiyle bağımsız cümleler kuruyor ve yeni kurallar öğreniyor, X. Ünite – A.Subiunctivus kipi ve yardımcı cümle kalıpları, A. Descartes öğrendiklerini tekrarlıyor, XI. Ünite- A. Subiunctivus kipi ve cum ile başlayan yardımcı cümleler, Zaman cümlesi, Cum’lu cümlelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, Zaman cümlesi kuran başka bağlaçlar ve özellikleri, Sebep cümlesi, Sebep cümlesi kuran başka bağlaçlar ve özellikleri, İmtiyaz cümleleri,  İmtiyaz cümlesi kuran başka bağlaçlar ve özellikleri, D. Descartes, Plinius’un mektuplarından Vesivius faciasını okuyor,… XII. Ünite- Masallardan şiir çevirisi, Descartes, PhaedrusUn masallarındaki ahlak kurallarına dikkat ediyor,.. XIII. Ünite- A.Konuşma diliyle temel gramer özeti, Descartes, Cicero ile tanışıyor… B. Descartes, Cicero’ya kendinden bahsediyor.

II. Kitap

Latince felsefi metinlerden çeviri örnekleri, I. Bölüm- A. Roma’nın felsefi terimler oluşturma çabası, B. Latince bir metnin çevirisi için temel öneriler, C. Latince felsefe metinlerinin çevirisine dair, II. Bölüm- A. İonica philosophia:İona felsefesi, Descartes İona  öğretisini çeviriyor, Ionici:İonalı düşünürler…II:Bölüm- Lucretius, de  rerum natura (Doğa üzerine), Descartes Atomcu felsefe metinleri çeviriyor,  Epicurus’a övgü, Hiçlikten hiçbirşey doğmaz, Eğer hiçlikten doğmuş olsalardı… Hiçbir şey hiçliğe dönüşmez, Evrende bopşluk vardır.IV. Bölüm-Dostluk üzerine, Descartes dostluk konulu metinler çeviriyor,  Dostluk, iyi insanlar arasında mümkün olabilir, İyi insan, benzer benzerine çekilir, Dostlukla sevginin sınırı, Dostluk kalıcıdır, Dostluğa dair güzel sözler. V. Bölüm-Ahlak mektupları, Descatres Seneca’nın mektuplarını çeviriyor, Madde ve neden, Felsefi düşünmek zorundayız, VI. Bölüm-Ahlak, Descartes Spinoza’nın Ethica’sını çeviriyor. VII. Bölüm-Metafizik üzerine düşünceler, Descartes, öğrendiği Latince grameri hayata geçiriyor, Hayatta bir kez herşeyden şüphe edilmeli, Düşünüyorum,  o halde varım.

Çiğdem Dürüşken’in ‘Descartes Latince Öğreniyor’ adlı yapıtı alanında bir boşluğu dolduruyor.

Mustafa ASLAN

—————————

Çiğdem Dürüşken, Descartes Latince Öğreniyor,I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım 2014

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016