OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

DEDE KORKUT KİTABI

DEDE KORKUT KİTABI

Oğuz Türklerinin yaşamından kesitler sunan ünlü Dede Korkut Hikayelerinin yeni basımı ‘Dede Korkut Kitabı’ adıyla Kapı Yayınları tarafından yapıldı.

Kapı Yayın20160317_210242ları Ölümsüz Klasikler dizisinden okura sunulan ‘Dede Korkut Kitabı’nı Özcan Tabaklar ve Feryal  Korkmaz tarafından yayına hazırlandığı görülüyor. Yapıtın girişinde Dede Korkut Hikayeleri hakkında bilgi veriliyor, dünyada iki özgün yazması bulunan. Bu özgün yazmalardan birisi Vatikan’a öteki ise Almanya’nın Dres’den kentinde bulunuyor.

Nazım ve nesir iç içe geçmiş  bulunuyor, doğa öğelerinin ön planda olduğu yapıtta,  Oğuzların yaşam tarzını ortaya koymakla birlikte ahlak ve törelerini de bu hikayelerde bulabiliyoruz.

“…

‘Evvel ahir yaşın ucu ölüm. 

Ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın.

Günahınızı Muhammed Mustafa’nın yüzü suyuna bağışlasın.

Amin diyenler Tanrı’nın cemalini görsün,

Hanım hey!..’  “(s.155)

ON İKİ HİKAYE

Dede Korkut kitabında yer alan on iki hikaye şöyle sıralanıyor: Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı, Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destanı, Bay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Destanı, Kazan Bey Oğlu Uruz BeyBey’in Esir Olduğu Destanı, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı, Kanglı Koca Oğlu Kanturalı Destanı,n Kazılık Koca Oğlu Yeğenek Destanı, Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Destanı, Beğil Oğlu Emren’in Destanı, Uşun Koca Oğlu Seğrek Destanı, Salur Kazan’ın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Destanı, İç Oğuz’a Dış Oğuz’un Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Destanı.

“Oğlanın hızlı atına ok attılar. At yıkıldı. Kafirler Uruz’un üzerine üşüştü. Uruz’un kırk yiğidi attan indi, alaca kalkan bağını kısa düğümlediler, kılıç sıyırdılar, Uruz’un üzerine çok savaştılar. Kalabalık korkutur, derin olsa batırır, at işler er övünür. Yayanın ümidi olmaz.” (s.79)

Oğuz Türklerinin yaşamını anlatan edebi yönünün yanı sıra felsefi görüşlerin de yer aldığı öyküleri okumayanlara öneriyorum. Okuyanlar ise bir kez daha zevkle okuyabilir.

MUSTAFA ASLAN

————

Dede Korkut Kitabı, Yayına Hazırlayanlar. Özcan Tabaklar, Feryal Korkmaz, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Mart 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016