OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Çağdaş İran Öyküleri

ÇAĞDAŞ İRAN ÖYKÜLERİ

İran edebiyatı üzerine değerli çalışmaları olan Mehmet Kanar Çağdaş İran Öyküleri adlı seçkisinde  komşu ülkenin öykü dünyasına bir gezinti yaptırıyor, okura.

ÇAĞDAŞ İRAN ÖYKÜSÜ

Çağdaş İran öyküsünün tarihçesini de Cemalzade’den Çubek’e Sadık Hidayet’e varan bir çizgide özetleyen Kanar, Çağdaş İran öyküsünü Türk okuruna tanıtıyor. Burada da görüyoruz ki, Batılı anlamda ilk kısa öykülerin öncüsü Muhammed Ali Cemalzade’nin(1892-1997)  1922’de Berlin’de basılan Yeki Bud Yeki Nebud (Bir Varmış Bir Yokmuş) adlı öykü dergisinde görüldüğü olduğu belirtiliyor.

İRANLI YİRMİ ÖYKÜCÜ

Çağdaş İran Öyküleri adlı yapıtta yirmi İranlı yazardan seçilen öykülere yer veriliyor.

Mehmet Kanar’ın hazırladığı Çağdaş İran Öyküleri adlı yapıtta öyküleri yer alan yazarlar şöyle sıralanıyor:Huşeng Muradi Kermani, Muhammed Hicazi, Sadık Hidayet, Ebu’l – Kasım Fakiri, Ali Eşref Dervişiyan, Resul Pervizi, Mahmud Keyanuş, Sadık Çubek, Muhamed Ali Cemalzade, Feridun Tunkabuni, Bozorg Alevi, Nasır Muezzin, İtimadzade, Huşeng Pirnazar, Ali Deşti, Nasır Takvayi, Hasan Asgari, Mesud Kimyager, İriş Pizişkzad ve Celal Al-i Ahmed.

Farklı ülkelerde yaşayan insanların birbirini en iyi anlama yolunun sanat olduğunu söylemek çok da iddialı olacağını sanmıyorum. Edebiyat ise farklı ülkelerde yaşayan bu insanların ruhların yaklaştıran en iyi ev etkin yollardan biridir.

Mehmet Kanar’ın Çağdaş İran Öyküleri de İranlı ve Türk insanını birbirine yakınlaştırma ve anlama çabalarından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Yapıtta bir yandan İran öykücülüğünün tarihini görürken, bu tarihsel gelişime uygun verilen öyküler de zevkle okunuyor.

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::

Çağdaş İran Öyküleri (Seçki), Prof. Dr. Mehmet Kanar, I. Basım:Kaknüs Yayınları,  İstanbul, Mart 1999

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016