OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

C. G. Jung – Seçme Yazılar

C. G. Jung – Seçme Yazılar

C.G. Jung’un Seçne Yazılar‘ını Alfa Yayınları okurlara ulaştırdı.

Örgütlü kitleye, ancak bireyselliğini kitlenin kendisi ölçüsünde iyi örgütleyen biri direnebilir. Günümüz insanı için bu önermenin, zorunlu olarak neredeyse akıl almaz oluşunun nedenini iyice anlıyorum.” (s.427)

Editörlüğünü Anthony Storr’un yaptığı yapıt on bölümden oluşuyor. On bölümün başlıkları şöyle sıralanıyor:

1-Jung’un erken dönem çalışmaları: “Sözde  okült görüngüsünün psikolojisi ile patolojisi üzerine,”  “Okul yılları,” “Tavistock dersi II,” “Kompleks kuramının gözden geçirilmesi,” “Ansal hastalık ve psykhe,” Şizofreninin ruh kaynaklı oluşu üzerine”.

2-Jung’un Freud’a bağlılığı ve Freud’un kuramlarından ayrılması: “Psikanaliz ile nevroz,” “Psikanaliz kuramı,” “Sigmund Freud,” “Ruhsal enerji üzerine”.

3- Ortak bilinçdışı ile arketipler düşüncesinin doğuşu,

4-Arketipler:Gölge, anime, animus, persona, yaşlı bilge adam, 5 – Psikolojik tipler, kendini düzenleyen psyhe, 6-Bireyin gelişimi, 7- Bütünleme, bütünlük kendi, 8- Kendi ve karşıtlıklar:Tanrı ve kötülük sorunu, 9-Unus mundus ve eşzamanlılık, 10- İnsan, insanın geleceği

Jung’un yaşamı ve yapıtlarının kronolojisi

“Freud hastalarını her zaman  önemli nesnelerle ilişki içinde onlara bağlı görür. Burada anne ile baba büyük bir rol oynar.Hastanın yaşamına giren önemli koşullar  ya da etkilerin hepsi doğrudan bu birincil etkenlerin nedensellik çizgisine gider.” (s.163)

Ülkemizde Freud’le birlikte ilgi gören ve merak edilen Jung’dan sunulan Seçme Yazıları okura   yeni bir olanak sağlıyor.

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::

Seçme Yazılar, C.G. Jung, Çeviren:Levent Özşar, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım 2018

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016