OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

BÖRKLÜCE

20160907_221029BÖRKLÜCE

Bilge Umar’ın tarihi olaylardan hareketle kaleme aldığı Börklüce adlı yapıtının yeni basımı Evrensel Yayınları arasında yapıldı.

YARiN GÜL YANAĞINDAN GAYRI

Bilge Umar’ın Börklüce adlı yapıtı bir yerde Anadolu’daki toplumcu düşüncenin eyleme dönüştüğü yılları veriyor, eskilere uzanarak.

“Anadolu’da yoksuldan, yoksulluktan yana, paylaşımcı toplumsal düzenin Türk egemenliği ve Türkleşme dönemindeki ilk örgütleyicileri, savunucuları Türkmen babaları oldu.” (s.129)

NAZIM, NEŞRİ VE

Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı Anadolu’daki ayaklanmayı en güzel anlan yapıtlardan biri olduğunna kuşku yoktur. Aynı konuyu Neşri adlı tarihçimiz  bu konuya açıklık kazandıracak kişilerden birisi olarak görülüyor. Ancak üzülerek söylemek gerek ki Neşri   hakkında Halil İnalcık’ın değerli çalışmaları karşımıza çıkıyor.

İZMİR

Bilge Umar’ın Börklüce adlı yapıtında İzmir ve çevresinin geçmişine ilişkin önemli bililer sunuyor, romançerçevesinde. Olayın geçtiği yer izmir Karaburun olunca ister istemez yoğunlaşma bu bölgede oluyor.

“Aslında o dönemde, Batı Anadolu’nun tümü pek nüfus yoksulu idi. İzmir’de surlar içinde yaşayan özgür ve yetişkin erkek sayısı asla 1000’i geçmiyordu ve bunların da 170 kadarı Rum, geri kalanı müslüman idi. Diğer yandan, Ayasluğ yöresinin tersine İzmir’de, ticaretin…” (s.84)

Bilge Umar yapıtında Börklüce, Şeyh Bedreddin ve Torlak Kemal gibi tarihi kişilikler üzerinden Osmanlı’nın bir dönemini vermiyor sadece, Anadolu’nun da yal ve kültürel birikimini de okurla paylaşıyor.

 

MUSTAFA ASLAN

……………………..

Börklüce (Roman), Bilge Umar, Evrensel Basım yayında I. Basım:Eylül 2016, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016