OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

borç

IMAG3095  Borç

David Graeber’in tarihsel süreç içerisinde borç konusunu çeşitli yönleriyle işlediği ‘Borç’ adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okurla buluşturuldu.

borç nedir?

Peter Carey, David Graeber’in’Borç’ adlı yapıtı için, “Para borç, armağan ve din üzerine derin düşüncelerden oluşan benzersiz bir kitap.” diyor. David Graeber yapıtında sadece borç değil kapitalizm, sermaye konularına da açıklık getiriyor.

“Peki o zaman borç nedir? Borç sadece  çarpıtılmış vaattir. Matematik ve şiddetle kirletilmiş vaattir. Eğer özgürlük (gerçek özgürlük) arkadaş edinebilmek demekse, aynı zamanda, zorunlu olarak gerçek anlamda söz verebilmek demektir.” (s.407)

konular

David Graeber’in ‘Borç’ adlı yapıtında yeralan kimi konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Ahlaki tartışma deneyimi hakkında, Takas efsanesi, İlksel borçlaR, zulüm ve kefaret, Ekonomik ilişkilerin ahlaki temelleri hakkında kısa bir inceleme,  Hiyeraşi, Yöntemler arasında değişim,  Borç nedir? Seks ve savaş oyunları,  Yetersiz ikame olarak para,  Kan borçları (leleler),  Et borcu (tivler), Şeref ve aşağılama ya da çağadaş medeniyetin temelleri hakkında, Şeref, saygınlığın arta kalanıdır,  Şerefin bedeli (Erken Ortaçağ İrlanda’sı), Mezopotamya (Ataerkilliğin temelleri),    Antik Yunan (Şeref ve borç),  Antik Roma (Mülkiyet ve özgürlük),  Mezopotamya (MÖ 3500-800), Mısır (MÖ 2650-716), Çin (MÖ 2200-771),  Krediye karşı altın/Gümüş külçesi ve tarihin devrileri,  Eksen çağı (MÖ 800-1450), Akdeniz Bölgesi,  Hindistan, Çin, Materyalizm I:Kar peşinde,  Materyalizm II:Madde, Ortaçağ (MS 600-1450), Ortaçağ’da Hindistan (Hiyerarşiye Kaçış), Çin Budizm ve sonsuz borç ekonomisi,  Yakındoğu İslamiyet (Kredi olarak sermaye), Uzakbatı (Hıristiyanlık (Ticaret, kredi ve savaş),   Ortaçağ nedir? Büyük kapitalist imparatorluklar (MS 1450-1871),  Hırs, terör, infial, borç,  Kredi dünyası ve faiz dünyası,  Kişisel olmayan kredi-para,  Kapitalizm nedir? Henüz adı konmamış birşeyin başlangıcı (1971 – Günümüz)

“Şimdi itiraz edilebilir:aama savaş ve yağma yeni bir şey değildi ki. Örneğin Homeros’un masallarında yağma edilen malların bölünmesine takıntılı bir ilgi göze çarpar. ” (s.238)

David Graeber’in Borç ‘ adlı yapıtı sadece ekonomik konuları borç açısından değerlendirmiyor, okura değişik konularda da ilginç bilgiler veriyor.

Mustafa ASLAN

——————–

Borç, David Graeber, Türkçesi:Muammer Pehliva, I. Basım:Everest yayınları, İstanbul, Şubat 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016