OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

bizans müesselerinin osmanlı müsesselerine tesiri

IMAG1535

bizans müesselerinin osmanlı müsesselerine tesiri

Mehmet Fuad Köprülü’nün ‘Bizans Müesselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri’ adlı yapıtının yeni basımı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Osmanlı, Bizans’ın devamı mıydı? sorusuna yanıt verebilecek bir yapıt olan Mehmet Fuad Köprülü’nün ‘Osmanlı Müesselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri’ adlı çalışması birçok kurum karşılaştırılarak Osmanlı-Bizans karşılaştırması yapıyor. Köprülü, Bizans kurumlarının Osmanlı’yı etkilediğini savunanların görüşlerini de eleştirel bir bakış açısıyla okura aktarıyor.

Mehmet Fuad Köprülü’nün ‘Osmanlı Müesselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri’ adlı yapıtında yer alan konulardan kimileri şunlardır: Bizans’ın  Osmanlı müesselerine tesiri hakkındaki fikirler, Bu tesiri kabul edenlerin dayanakları ve yanlışlıkları, Osmanlı müesseselerinin menşeleri nasıl ve nerelerde aranmalı? Bizanslılardan Osmanlılara geçtiği iddia olunan müesseselerin menşeleri ve İstanbul’un fethine kadar geçirdikleri tarihi safhalar, Osmanlılardan evvel Bizans’ın İslam Türk alemiyle münasebetleri ve karşılıklıtesirler hakkında mütalaalar.

“…

İşte bu şartlar altında Anadolu Türklerinin bilhassa XI. ve XII. yüzyıllarad kuvvetli Bizans tesiri kalmaları pek tabiidir. Suriye, İran ve Irak’la sıkı münasebetlerde bulunan Anadolu türkleri’nde şehir hayatı geliştikçe , İslam medeniyeti tesirlerinin de arttığı ve Moğol  istilasından sonra İslam dünyasının her tarafından  menkul servetleriyle birlikte gelenmuhacir kütleleri sayesinde şehir hayatının ve İslam kültürünün kuvvetlendiği kolayca tahmin olunabilir.” (s.193)

Mehmet Fuad Köprülü’nün ‘Bizans Müesselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri’ Bizans kurumlarının Osmanlı üzerindeki etkileri konusunda kafalarda oluşan sorulara yanıt verebilecek nitelikte bir kitap!

Mustafa ASLAN

——————————

Mehmet Fuad Köprülü, Bizans Müesselerinin Osmanlı Müesselerine Tesiri, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Mayıs 2014, İstanbul

Updated: 19 Mayıs 2014 — 23:57

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016