OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir

………..t İlkokulu Eylül –Seminer

 

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”

 

1        Sizce Bakanlığımızın yeni dönemde eğitimle ilgili olarak odaklanması gereken en temel üç sorun nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

  1. Yapısal sorunlar: Çoğu arkadaşımın dile getirdiği gibi her yıl değişiklikler yapılacağına kalıcı ve köklü değişiklikler yapılarak eğitim sistemimizin yerli yerine oturtulması.
  2. Mesleki sorunlar: Hizmet birleştirme işlemleri kurumlar arasında otomatik olarak TC kimlik numarası üzerinden doğrudan yapılarak ilgili kişiye doğruluğunun onaylatılması. Anlaşmazlık olunan noktalarda ise gerekli belgelerin istenmesi yoluna gidilmesi.

Öğretmenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi

  1. Eğitim kalitesine yönelik sorunlar : Ders kitaplarının içerik ve teknik olarak daha da güçlendirilerek özel yayınevlerinin test vb. kitaplarına ihtiyacın en az düzeye indirilmesi.

2        Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler içerisinde en başarılı bulduğunuz üç temel uygulama nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

  1. Yapısal uygulamalar : Teknolojik alt yapının güçlendirilmesi.

 

 

  1. Mesleki uygulamalar
  2. Eğitim kalitesine yönelik uygulamalar :  Yetiştirme kurslarının açılması, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması.

 

  • Sizce okulunuzda acil çözüm bekleyen üç temel sorun nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

Tekli eğitime geçilmesi

 

4        Türkiye’de eğitim öğretimin kalitesini artırmak için üç temel çözüm öneriniz nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

-Öğretmenlik mesleğinin itibarının iyice sağlanması.

Okullardaki fiziki yetersizliklerin giderilmesi.

Öğretmenin özlük haklarıyla ilgili  sorunlarının çözülmesi

 

  1. İlkokulun müfredatının yeterliği hakkında saha çalışması yapılması
  2. Öğrencilerimizin mantık yorumlama analitik düşünme gibi becerilerin kazanılması için bu tür derslerin ilkokulda da konulması
  3. Maaşla ödüllendirmenin etkili ve doğru kullanılmadığı için kaldırılması,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016