OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

bilimsel araştırma programlarının metodolojisi

IMAG1406

bilimsel araştırma programlarının metodolojisi

Bilim ve matematik felsefesi alanında çalışmalar yapan Macar bilim insanı İrene Lakatos’un ‘Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi’ adlı yapıtı Alfa Yayınları Bilim Dizisi’nden okura sunuldu.

Lakatos’un ‘Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi’ adlı yapıtında yer alan konu başlıklarından kimileri şöyle sıralanıyor:Yanlışlama ve Bilimsel Aeaştırma Programlarının Metodolojisi, Bilim, Akıl ya da Din, Yanlışlamacılığa Karşı Yanılabilircilik, Bilimsel Araştırma Programlarına İlişkin Bir Metodoloji, Khuncu Araştırma Programına Karşı Poppercı Araştırma, Bilim Tarihi ve Bilim Tarihinin Rasyonel-Yeniden İnşaaları, Bilimde Rakip Metodolojiler Tarihe Kılavuz Olarak, Rasyonel Yeniden İnşaalar, Metodolojik Yanlışlamacılık, içsel ve dışsal tarih, Metodolojilerin Eleştirel Karşılaştırılması:Kendi Rasyonel Yeniden İnşaasının Bir Testi Olarak Tarih, Pooper’ın Sınır Koyma ve Tümevarim Üzerine Düşünceleri, Neden Kopernik’in Araştırma Programı Ptolemaisçu Programın Yerini Aldı? Newton’un Bilimsel Standartlara Etkisi…

İmre Lakatos ‘Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi’ adlı yapıtı bilim felsefesi alanında yapılan çalışmalara değerli bir katkıdır. Bilimsel ilerlemenin rasyonel olarak açıklanabileceğini dile getiren  yazarın bu yapıtı, ülkemizdeki bilim felsefesi alanındaki çalışmalara bir çeşitlilik katıyor.

Mustafa ASLAN

——————–

Imre Lakatos Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi, I. Basım:Alfa Yayınları Bilim Dizisi, İstanbul, Mart 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016