OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

betül tarıman’dan kastamonu

 

KASTAMONU

 

KASTAMONU

 

Betül Tarıman, Kastamonu adlı çalışmasında bir kenti dünden bugüne gelişen bir çizgide kültürel yapısından ayırmadan anlatıyor. Yazar, kentin geçmiş ve bugününü verirken yaşadıklarını da dışarıda tutmuyor.

 

Kent ve insan

 

İnsan ve kent birbirinden ayrılmaz iki parça olarak karşımıza çıkıyor, Betül Tarıman’ın Kastamonu’yu anlattığı yapıtında. Kent ve insan ilişkisi birçok yönden ortaya koymaya çalışılıyor.

Birincisi bir kentin olduğu gibi bireyin de tarihinin olduğu gerçeğidir. Yazar, bir yandan Kastamonu’yu anlatırken, bir yandan da kendi geçmişi hakkında okuru bilgilendiriyor. Keşanlı bir aileden gelme olması, mesleği nedeniyle Trabzon’dan Kastamonu’ya geliş ve sonrasında Antalya’ya gidişin az da olsa açılarak anlatılması.

İkincisi ise kent tarihinin birey tarihi üzerinde etkili ve belirleyici olduğu kadar bireyin de kent tarihinin yazılmasında etkili olduğu açıkça söylenmese de yapıtta duyumsanıyor.

 

Paflogonia’dan Kastamonu’ya

 

Betül Tarıman ‘Kastamonu’ adlı çalışmasında tarih konusunda uzaman olmayanların da rahatlıkla anlayabileceği bir dille Kastamonu tarihini veriyor. Kentin bugünkü adının nerden ve nasıl geldiğini birçok kaynağa dayanarak veriyor.    Antik çağ’da Safranbolu ve Kastamonu bölgesine verilen addır, Paflagonia. Yazar çeşitli kaynaklara dayanarak Kastamonu’da ilk yerleşenlerin yanı sıra kentin adının geçirdiği değişikliklere de değinmeden edemiyor.

“…Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflogonya (Pophlaginia) denilen, Gasların kurduğu şehirlerden biri de, Timonion ve ya Tuımana’dır.” (s.40)

Türklerin Kastamonu’ya ilk yerleşmeleri konusuna gelince… Bu konuda da bilgi veriyor, ‘Kastamon’ adlı yapıtında Betül Tarıman.

 

Kadınlar…

 

Tarıman’ın ‘dipsiz kuyu’ olarak adlandırdığı Kastamonu’da kadınların ağırlığı kendini duyumsatıyor.  Fatih Sultan Mehmet’in annesi Huma Hatun da bir Kastamonulu olarak karşımıza çıkıyor.

İlk kadın derneğinin bu kentte kurulmasının yanı sıra, kadın derneklerinin sayısal fazlalığı da  beliriliyor. Ülkemizin işgalinin ilk günlerinde bir araya gelen yürekli kadınlar ilk protesto gösterisini düzenliyor, Kastamonu’da.  10 Aralık 1919 günü kadınlar sadece işgali protesto etmekle kalmıyorlar. İşgal devletlerini etkili kadınlarına durumu yazarak işgale son verilmesini, aksi takdirde erkeklerinin yanında savaşa katılacaklarını telgrafla bildiriyorlar. Zekiye Hanım, Kız Öğretmen Okulu Müdiresi Hikmet Hanım ve yardımcısı İclal Hanım ve Refika Hanım birer konuşma yapıyorlar.

 

 

Eğitim ve kültür

 

‘Kastamonu’ adlı yapıtında Betül Tarıman ağırlıklı olarak eğitim konusuna değiniyor. Hiç duraksamaksızın yazarın öğretmen kimliğini olması yapıtsa kentin tarihi kadar yazarın da yaşamının izlerinin belirgin şekilde düşmesi bize bunu gösteriyor.

 

Meşrutiyet’ten bu yana Kastamonu’da eğitim incelenirken iki ayrı başlığa ayrılıyor. Önce genel bilgi verildikten sonra orta öğretim kurumları ise bir başka bölümün konusu yapılıyor.

 

Betül Tarıman ‘Kastamonu’ adlı çalışmasında bir kenti çeşitli yönleriyle ele alıyor, kendi yaşamına koşut olarak.

———————————————————————-

 

Betül Tarıman, Kastamonu, I. Basım:Heyamola Yayınları, İstanbul-Ekim 2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016