OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

BATI FELSEFESİ TARİHİ-3

IMAG4038BATI FELSEFESİ TARİHİ-3

Bertrand Roussel’ın Batı Felsefesi Tarihi-3 adlı yapıtı çağdaş felsefe tarihinden örnekler veriyor

“Rousseau’ya kadar felsefi dünyanın belli bir birliği vardı. Bu şimdilik ortadan kalkmıştır, ama belki çok uzun sürmez. insanların zihninin rasyonalist bir fethiyle geri gelebilir, ama başka bir yolla değil, çünkü üstünlük iddiaları kargaşa doğurabilir.” (s.519)

Bertrand Russel’ın Batı Felsefesi Tarihi adlı yapıtının üçüncüsü iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “RÖNESANS’TAN HUME’A” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Genel karakteristikler, İtalyan Rönesansı, Machiavelli, Erasmus ve More, Reformasyon ve karşı reformasyon, Bilimin yükselişi, Francis Bacon, Hobbes’un Leviathan’ı, Descartes, Spinoza, Leibniz, Felsefi Liberalizm, Locke’un bilgi teorisi, Locke’un siyaset felsefesi, Locke’un etkisi, Berkeley ve Hume.

Bertrand Russel’ın Batı Felsefesi-3 adlı yapıtının ikinci bölümü “ROUSSEAU’DAN BUGÜNE” adını taşıyor. İkinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Romantik hareket,  Rousseau, Kant, On dokuzuncu yüzyılda düşünce akımları, Hegel, Byron, Schopenhauer, Nietzsche, faydacılar, karl Marx, Bergson, William James, John Dewey ve Mantıksal çözümleme felsefesi.

“1688 Devriminden önce, Locke’un ciddi risk almadan İngiliz siyasetinde teorik ya da pratik rol oynayamadığı yılları, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Deneme‘yi hazırlamakla geçirdi.” (s.203)

Bertrand Russel’ın Batı Felsefesi Tarihi adlı yapıtın üçüncü kitabında yakın dönemde dünyayı etkileyen felsefeciler ve görüşlerini aktarıyor.

MUSTAFA ASLAN

……………………………..

Batı Felsefesi Tarihi-3, Bertrand Russel, Çeviren:Ahmet Fethi, Alfa Yayınları’nda I. Basım:E 2016, İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016