OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

BATI FELSEFESİ TARİHİ-2

 

IMAG4037BATI FELSEFESİ TARİHİ-2

Bertrand Russel’ın Babalr ve Skolastikler adlı iki bölümün yer aldığı Batı Felsefesi Tarihi adlı yapıtı okurlara Alfa Yayınları tarafından sunuldu.

“Arap felsefesi, özgün bir düşünce olarak önemli değildir. İbn Sina ve İbn Rüşt gibi kişiler özünde yorumcudur.” (s. 216)

KONULAR

İkinci kitabın birinci bölümü “Babalar” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Yahudilerin dini gelişimi, İlk dört yüzyılda Hıristiyanlık, Kilisenin üç doktoru, Aziz Augustinus’un felsefesi ve teolojisi, Beşinci ve altıncı yüzyıllar, Aziz Benedictus ve Büyük Gregorius.

İkinci Bölüm “Skolastikler” adını taşıyor. “Skolastikler” adlı ikinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:karanlık çağda paplık, Johannes Scotus, On birinci yüzyılda kilise reformu, İslam kültürü ve felsefesi, On ikinci yüzyıl, On üçüncü yüzyıl, St. Thomas Aquinas, Fransisken Skolastikler ve Papalığın sönüşü.

İSTANBUL, HAÇLI SEFERLERİ  VE..

Bertrand Russel ‘Batı Felsefesi Tarihi-2 adlı yapıtında İstanbul ve Haçlı Seferleri’nden söz ediyor. Haçlı Seferleri üzerinde savaş olarak durulmayacağını belirtilen yapıtta, “Haçlı Seferlerinin farklı bir sonucu da, İstanbul’la edebi ilişkiyi uyarmak olduğu(s.228)” belirtiliyor.Russel İstanbul’dan bir çeviri merkezi olarak gösteriyor, 12. yüzyılda İstanbul’u.

“On ikinci yüzyılda çevirmenler, batılı öğrencilerin bulabileceği Yunanca kitapların sayısını aşamalı olarak artırdı.Bu tür çevirilerin üç ana kaynağı vardı:İstanbul, Palermo ve Toledo.” (s.s.237-238)

Bertrand Russel’ın Batı Felsefesi Tarihi-2’de İstanbul’a ilişkin önemli konuların yanı sıra İslam felsefesinin de bu ciltte işlendiğini belirtmek gerekiyor.

MUSTAFA ASLAN

……………………………………..

Batı Felsefesi Tarihi-2, Bertrand RUSSEL, Çeviren: Ahmet Fethi, Alfa Yayınları’nda I. Basım:E 2016, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016