OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

BATI FELSEFESİ TARİHİ-1

IMAG4036BATI FELSEFESİ TARİHİ-1

 

Bertrand Russel’ın üç kitaptan oluşan Batı Felsefesi tarihi’nin ilk kitabı ilkçağ filozofları olarak adlandırılan düşün insanlarını içeriyor.

“Pers kökenli Mitra dini, özellikle İS üçüncü yüzyılın ikinci yarısında Hıristiyanlığın rakibi oldu. Orduyu kontrol altında tutmak için çaresiz girişimlerde  bulunan imparatorlar, dinin, çok ihtiyaç duyulan istikrarı getrirebileceğini hissetti…” ( s.500)

İÇERİK

Batı Felsefesi tarihi-1’de yer alan bölüm ve kon başlıkları şöyle sıralanıyor.Birinci Bölü “SOKRATES ÖNCESİ FİLOZOFLAR” adını taşıyor. Birinci bölümdeki konular şöyle sıralanıyor: Yunan Uygarlığının Yükselişi, Miletos Okulu, Pythagros, Herakleitos, Parmenides, Empedokles, Kültür Konusunda Atina, Anaksagoras, Atomcular ve Protagoras.

Yapıtın ikinci bölümü “SOKRATES, PLATON VE ARİSTOTELES” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor. Sokrates, Sparta’nın etkisi, Platonun düşüncelerinin kaynakları, Platon’un ütopyası, İdealar teorisi, Platon’un ölümsüzlük teorisi, Plato’un kozmogonisi, Platon’da bilgi ve algı, Aristoteles’in metafiziği, Aristoteles’in etiği, Aristoteles’in politikası, Aristoteles’in mantığı, Aristoteles’in fiziği, Erken Yunan matematiği ve astronomisi. Birinci kitabın üçüncü ve son bölümü ise “Aristoteles’ten Sonra İlkÇağ Felsefesi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:Helenistik dünya, Kynikler ve kuşkucular, Epikurosçular, Stoacılar, Kültürlerle ilişkide Roma İmparatrorluğu ve Plotinos.

“Platon’un Devleti, modern ütopyalardan farklı olarak, belki de fiilen kurulmak istendi. Bunu gerçekleştirmek, bize göründüğü kadar fantastik ya da olanaksız değildi.” (s.227)

Burtrand Russel’ın üç ciltilik Batı Felsefesi Tarihi’nin ilk kitabı İlkçağ filozoflarını ve doğal olarak da başta yaradılış, inanç ve din olmak üzere pek çok konuyu buluyoruz.

MUSTAFA ASLAN

………………………………….

Batı Felsefesi Tarihi-1, Bertrand Russel, Çeviren:Ahmet Fethi, Alfa Yayınları, İstanbul, E 2016

 

Updated: 12 Ağustos 2016 — 12:49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016