OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

barış yapanlar

BARIŞ YAPANLAR

Margaret  Macmillan’ın    ‘Barış Yapanlar’ adlı yapıtı Alfa Yayınları tarih dizisinden okura sunuldu.  I. Paylaşım Savaşı sonrasındaki gelişmeleri anlatan, Paris Barış Konferansının öyküsünün anlatıldığı bu yapıtta ülkemizi yakından ilgilendiren bilgiler de bulabiliyoruz.

“Ermeniler  konferansa, en hazin tarihlerden birini getirmişlerdi. 1475’te son bağımsız Ermeni krallığının feshedilmesinden, 1918 ilkbaharında milliyetçi güçler eski Rus topraklarında Ermeni Cumhuriyetini ilan edinceye kadar, hep yabancı yönetimi altında yaşamışlardı.” (s.577)

Margaret IMAG3753  Macmillan’ın  ‘Barış Yapanlar ‘ adlı yapıtı sekiz bölümden oluşuyor. Bölüm başlıkları ve bu bölümlerde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Birinci  bölüm”Barışa Hazırlanış” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Woodrow Wilson Avrupa’ya geliyor, İlk izlenimler, Paris, Llyod George ce İngiltere İmparatorluğu delegasyonu.

İkinci bölüm” Yeni Bir Dünya ” adını taşıyor. İkinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Biz Halkın cemiyetiyiz, Rusya, Milletler Cemiyeti, Mandalar.

Üçüncü bölüm “Yine Balkanlar ” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Yugoslavya, Romanya, Kış molası.

“Alman Meselesi” adını taşıyan dördüncü bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Ceza ve önleme, Almanya’yı bastırmak, Faturanın ödenmesi, Almanya şartlarında kilit,.

Beşinci bölüm” Doğu ile Batı’nın Arasında” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Polonya’nın yeniden doğuşu, Çekler ve Slovaklar, Avusturya, Macaristan.

Altıncı bölüm “Sıkıntılı Bir İlkbahar” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Dörtler konseyi, İtalya gidiyor, Japonya ve ırksal eşitlik, Çin’in bağrına doğrulan hançer.

“Ortadoğu’nun fitili ateşleniyor” adlı yedinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Perikles’ten bu yana en büyük Yunan devlet adamı, Osmanlıların sonu, Arap bağımsızlığı, Filistin, Atatürk ve Svr’in çöküşü.

Sekizin ve son bölüm “Toparlanma” adıyla veriliyor. Bu bölümde yerc alan konu başlığı şöyle sıralanıyor: Aynalar salonu.

“Saldırılar Wilson’ı çileden çıkarıyordu. Bunların Fransız hükümetinin bir oyunu olduğundan kuşkulanıyordu (haklı olması için nedenler vardı). Bir ziyaretçiye, sesi kırgınlıktan titreyerek, gizli bir belge göstermişti. Fransız basınına bir talimattı o belge.” (s.s.229-230)

Paris Barış Konferansının öyküsünü anlatan Margaret Macmillan’ın ‘Barış Yapanlar’    adlı kitabında  ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren önemli bilgiler yer alıyor.

Mustafa ASLAN

————————————

Barış yapanlar (Tarih), Margaret Macmillan, Çeviren:Belkıs Çorakçı Dişbudak, I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Ekim 2015

Updated: 20 Ekim 2015 — 09:30

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016