OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

AVRUPA’DA DEVRİMLER (1492-1992)

20160921_202921

AVRUPA’DA DEVRİMLER (1492-1992)

Charles Tilly’nin Avrupa Devrimler(1492-1992) adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. Yapıt aynı zamanda kısa bir Avrupa tarihi özelliği taşıyor.

“Çok daha farklı ir yol izleyen Rusya’da devrimci durumlar, 17. yüzyılda sıklaştı, 18. yüzyılda kalıcılaştı ve ondan sonra yönetimde daha az ama daha şiddetli bölünmeler oldu. Rusya’nın 16. yüzyılda sergilediği barış manzarasının bir bakıma yanıltıcı olduğu….” (s.s 324-325)

DEVRİM YILLARI

Charles Tilly’nin Avrupa Devrimler(1492-1992) adlı yapıtında yer alan bölüm ve konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

  1. Çatışma, Ayaklanma ve Devrim adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Devrimin dönüşü, Devrimci durum, Devrimci sonuçlar, Umut.
  2. 2. Avrupa’daki Dönüşümler adlı ikinci bölümdeki
  3.  konu başlıkları şunlardır:1492’den beri gerçekleşen değişimler, Parçalanmış devletlerden pekişmiş devletlere, Mücadele değişiyor, Devrimci durum çeşitleri, Pekişme, Milliyetçilik ve Devrim, Kollektif eylem, mücadele ve devrim. 3. Felemenk ile Başka Yerlerde Devrimler, Ayaklanmalar ve İç Savaşlar adlı üçüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Felemenk:Burjuva devriminin ana vatanı,Felemenk’te siyasal mücadele, Güney Felemenk’ten Belçika’ya, Savaşçı Felemenk, Felemenk’teki devrimlerin değerlendirilmesi, İber Yarımadasındaki devrimler, Balkanlar ve Macaristan, Karşılaştırmalar, bağlantılar, sonuçlar,
  4. Bölüm Britanya Adaları adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Britanya devrimle tanışıyor, denetim sağlamak için verilen mücadeleler, Devrimle geçen yüz on yıl, Hipotetik devrimler, Devrimin kör kenarı.
  5. Bölüm Fransa ve Başka Fransa adını taşıyor. Bretonlar Fransızlara karşı, Protestanlar, Katoliklere karşı, Savaş, vergiler ve devrimci durumlar, İç savaş ve baskı,  Pekişen bir devlet, Devrimci süreçler, Yönetimde dönüşüm, Direniş, karşı devrim ve terör, Diğer seçenekler, On beş ve yirmi yıllık rejimler, Devrimin uzun vadedeki etkileri.
  6. Rusya ve Komşuları adlı altıncı bölümde ise yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Rusya’nın yaratılması, Rus, Polonya-Litvanya ve Tatar Devletleri, Savaş ve isyan, isyan ve savaş, 19. Yüzyıldaki pekişme, Devrim umutları, 1905 Devrimi, İki devrim daha, Pekişme çöküş.
  7. Devrimler:Dün, Bugün ve Yarın adını taşıyan son bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:Tekrar Doğu Avrupa, Devrimin kuralları var mı? Devrimin beş yüz yılı.

Charles Tilly’nin Avrupa Devrimler(1492-1992) adlı yapıtı dünyadaki önemli değişimlerin yaşandığı yılları 1992 yılına kadar veriyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………….

Avrupa Devrimler(1492-1992), Charles Tilly, Çeviren:Özden Arıkan, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Eylül 2016

 

 

 

 

Updated: 29 Eylül 2016 — 08:39

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016