OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

athena ile ilgili mustafa aslan’ın yazıları

Karen Essex’in kaleme aldığı ‘Athena- Çalınmış Güzellik’ Osmanlı’nın III. Selim ve Atina’nın Perikles zamanını anlatan  bir tarihi  roman.
 
İki farklı zamanda iki farklı kadının olduğu bir roman Athena. Uzam olarak seçilen Atina ve İstanbul roman örgüsü içinde uygun bir yere oturtulmuş. Atina’nın iki farklı zamandaki durumunu birbiriyle tamamlayıcı olarak verilmesi III. Selim döneminden önceki döneme ilişkin göndermeler yapılması da yapıtın akıcılığından bir şey kaybettirmediği gibi çok şey katmış.
 
Fransız-İngiliz rekabeti
 
Yapıtın ana eksenini her ne kadar İngiliz büyükelçinin başından geçenler olsa da, İngiliz-Fransız rekabeti olduğunu söylemek pek de abartı sayılmaz. Fransızlara karşı Osmanlıları yanına çekmek isteyen İngiliz siyasetinin boyutlarını görmek kimi açılardan önemli oluyor. En başata uluslar arası ilişkilerin duygusal düzlemde değil karşılıklı çıkarlara dayalı olarak yürüdüğü gerçeğidir.
 
Atina ve Yunanistan
 
Atina ve Yunanistan…
Athena’nın Perslerle yapılan savaşta büyük yararlıklar gösterdiği sık sık vurgulanan yapıtta Atina’nın Yunanistan’ın öteki bölgelerine göre farklı bir konumda olduğunu görüyoruz.
Atinalılar Yunanistan’ın başka bir yerinde olana göre kendini ayrıcalıklı olarak görüyor. Hatta Perikles, Atinalıların başka yabancılarla evlenmelerine sınırlama getiriliyor.
 
“Fakat Atina’ya vardığımızda, Perikles’in vatandaşlığa sınırlama getirmek amacıyla Atinalıların yabancılarla evlenmesini yasadışı ilan eden bir kanun çıkardığını görmüştük.” (s.67)
 
Türkler
 
Athena’da yazarın Osmanlılar, Türklerle ve III. Selim dönemine ilişkin kimi bilgilerle karşılaşıyoruz.  Türklerle ilgili övgü dolu sözlerin yanında yergiler de yer almaktadır. Özellikle tarihi eserlerin değerini bilmeme ve Osmanlı askerlerinin Akropolis’teki tarihi eserleri satmaları konusunda eleştiri okları yoğunlaşmaktadır.“Osmanlı askerleri bu değerli eserlerin parçalarını ziyaretçilere satıyor.Her yeni gelen ziyaretçiulaşabildiği heykellerin tahrifatına katkıda bulunuyor.Türkler bütün heykellerin kafasına zarar vermiş.” (s.182)

Türklerin konukseverliği ve cömertliği konusuna yapıtın birkaç yerinde rastlıyoruz.Karen Essex’ in yazdığı ‘Athena – Çalınmış Güzellik’  Yunan kültürünü tanımanıza yardımcı olmanın yanında, tarihi bir roman olması nedeniyle bugünün de değerlendirlmesine katkıda bulunan bir yapıt olma özelliğini taşıyor.

Karen Essex, Athena-Çalınmış Güzellik,İngilizce Aslından Çeviren:Banu Taylan Öğüdücü, I. Basım: Haziran 2010, Artemis Yayınları-İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016